Sağlık Çalışanları Arasında Ötekileştirmekten Vazgeçin

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu’nun İl Genel Sekterliklerine gönderdiği yazıda sağlık tesislerinin yapacağı tüm işlemlerde Yardımcı Sağlık Personeli yerine Tabip dışı Personel ibaresinin kullanılmasını istedi.

Türk Sağlık-Sen ise söz konusu yazı ile ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bir başvuru yaparak her iki ibarenin de kullanımından vazgeçilmesini talep etti.

Türk Sağlık-Sen tarafından kuruma gönderilen yazıda yardımcı sağlık personeli veya tabip dışı personel ibarelerinin ötekileştirici ifadeler olduğuna dikkat çekildi.

Başvuruda “Yardımcı sağlık personeli veya tabip dışı personel ibarelerinin kullanılmasının amacı veya kastedilen kapsamdaki çalışanlar tabiplerin haricindeki hemşire, sağlık memuru veya ebe gibi statülerde ve unvanlarda çalışanlardır. Bu çalışanların her birinin ayrı ayrı kadroları ve unvanları mevcut iken bu çalışanlara bir ibare veya sıfat bulmaya çalışmak gereksiz ve çalışanın psikolojik yapısını zedeleyici durumdur.” denildi.

“Yardımcı sağlık personeli” veya “tabip dışı personel” ibarelerinin kullanılmaması, öncelikle her türlü çalışan için kendi unvan ve meslek adının kullanılması, çoğul bir çalışan grup kastedilmesi zarureti hasıl olur ise de “sağlık personeli” ibaresinin kullanılması istendi.

Sağlık çalışanlarına yönelik bu tür ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ” Yardımcı, bir meslek grubunun dışında kalanlar, eleman gibi ifadeler ne yazık ki sağlık çalışanlarına yönelik ısrarla kullanılıyor. Bu tür ifadelere son verilmesi ayrıştırıcı yerine kapsayıcı, incitici ifadeler yerine daha özenle seçilmiş tanımlar kullanılmalı, yeni bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Yorumlar