Sağlıkçıların 2014 Yılı Nöbet ve İcap Ücreti Miktarları

Sağlık kurumlarında çalışan kamu personeline, tuttukları nöbet ve icap nöbeti karşılığında izin kullandırılmakta, izin kullandırılamayan durumlarda ise ücret ödenmektedir.

Bulunduğu kurumda görevi nedeniyle nöbet ya da icap nöbeti tutması istenen memur ve sözleşmeli personele, nöbet karşılığı izin kullandırılmakta, izin ile karşılanmayan nöbet süreleri için ise ücret ödenebilmektedir.

Tutulan nöbet ve icap nöbeti için saat esasına göre belirlenen ücretler, maaş aylık katsayıdaki artıştan etkilenmektedir.

Kamu çalışanlarının 2014 yılı mali ve sosyal haklarına ilişkin belirlemelerin kesinleşmesiyle birlikte, sağlık kurumlarında nöbet ve icap nöbeti tutan personele, nöbet karşılığı izin kullandırılmaması halinde ödenecek ücretler de netlik kazandı. Aylık katsayısında yıl içerisinde değişiklik yapılması beklenmediğinden, nöbet ve icap nöbeti ücreti de yılsonuna kadar değişmeyecek.

Nöbet ücreti ve yararlanma koşulları

Nöbet ücretinden; yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel yararlanabilmektedir.

Nöbet ücretinden yararlanabilmek için, nöbet süresinin kesintisiz 6 saatten az olmaması gerekir.

İzin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan nöbet süresinin her saati için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücretten sadece binde 759 oranında Damga Vergisi kesilir.

Tutulan nöbetler için bir ayda en çok 130 saat karşılığı ücret ödenir.

İcap nöbeti ücreti ve yararlanma koşulları

İcap nöbeti ücretinden; yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında,

icap etmesi halinde nöbete çağrılmak üzere kurum dışında göreve gelmeye hazır beklemek suretiyle nöbet (icap nöbeti) tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel yararlanabilmektedir.

İcap nöbeti ücretinden yararlanabilmek için, icap nöbeti süresinin kesintisiz 12 saatten az olmaması gerekir.

Tutulan icap nöbetinin her saati için, ilgili personel hakkında belirlenen nöbet saati ücretinin %40′ı tutarında icap nöbeti ücreti ödenir. Bu ücretten sadece binde 759 oranında Damga Vergisi kesilir.

Tutulan icap nöbetleri için bir ayda en çok 120 saat karşılığı ücret ödenir.
.
2014 yılı için geçerli olan nöbet ve icap nöbeti ücretleri
UNVANNÖBET ÜCRETİ (TL)İCAP NÖBETİ ÜCRETİ (TL)
SAATAYLIK EN ÇOKSAATAYLIK EN ÇOK
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip7,64993,383,06366,79
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar6,88894,042,75330,11
-Diş tabibi ve eczacılar6,11794,702,45293,43
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli4,58596,031,83220,07
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli3,82496,691,53183,39
-Diğer personel2,67347,681,07128,37
*Tabloda yer alan tutarlar Damga Vergisi kesintisi uygulandıktan sonra ele geçecek olan net rakamlardır.
memurunyeri

Yorumlar