Sağlıkta bu değişikliğin faturasını vatandaş ödeyecek!

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hekime başvuru sayısı ve ameliyat sayısı arttı, bununla birlikte vatandaşın cebinden çıkan harcamalar da artış gösterdi. Tam Gün Yasası’nın meclisten geçmesi sağlık alanında daha büyük bir kaybın habercisi… Tam Gün Yasası’nın getirdiklerini rakamlarla açıklayan Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala, asıl faturanın vatandaşa kesileceğini söyledi.

Hekimlerle hükümeti karşı karşıya getiren Tam Gün Yasası’nın meclisten geçmesi sağlık alanında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Hekimlere göre hizmetin sunumunun ticari faaliyetle yürütüleceği, hastaların da bant tipi üretim tarzında hizmet göreceği günler çok yakın… Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hekime başvuru sayısı ve ameliyat sayısı arttı, bununla birlikte vatandaşın cebinden çıkan harcamalar da artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl acile başvuru sayısı 89 milyonu aşarken nüfusun yarısından fazlasının acile başvurduğu tek ülke ise Türkiye…Daha önce Tam Gün Yasası’nın getirdiklerini rakamlarla açıklayan Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala, asıl faturanın vatandaşa kesileceğini söyledi. Defalarca yaptıkları eylemlerle hükümete ‘Tam Gün’ün getirdiği sorunları anlattıklarını ancak tüm çabalarına rağmen tasarının yasalaştığını belirtti.

TAM GÜN NELER GETİRİYOR?
TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “tam gün” tasarısı olarak bilinen, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair “torba tasarı” kabul edilerek yasalaştı. Sağlık personeli, mesai saatleri dışında da hastane ya da sağlık kuruluşuna çağrılabilecek.-Yoğun bakım, acil servis ve 112′de çalışanlara yüzde 50 fazla ödenecek. Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretleri yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranında fazla verilecek. Tabip ve diş tabibi olan profesör ve doçentler, kurumsal sözleşme ile özel hastane ve vakıf üniversitelerinde çalışabilecek. Yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak istihdam edilebilecek. Bu kişilere, devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için belirlenen ek ders ücretinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilecek.

DOKTORLAR NE DİYOR?
Tam Gün Yasa Tasarısı’na tepki sadece ‘hekimlerin muayenelerinin kapatılmasına ve tam gün çalışmalarına’ yönelik değil. Yasa tasarısında sağlık çalışanlarının 250 saatten fazla ekstra mesai yapabilmesi mümkün görünüyor. Normal çalışma süresinin üzerine 250 saat daha çalışan doktorun verimi düşer ve hata yapabilir. Uluslararası Çalışma Standartları’na göre bir kişi yılda en fazla 270 saat ekstra çalışabilir. Tasarıyla bu süre bir ayda aşılabilir. Hekimler, performans ödeme sistemi koşullarında ‘ne kadar tetkik/ameliyat o kadar kazanç’ anlayışına karşı.
Rabia DENİZ/BURSADABUGUN.COM

Yorumlar