TKHK Ocak 2014 Personel Dağılım Cetveli (PDC) Yayınlandı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra teşkilatı personel dağılım cetvelleri Ocak 2014 tarihli güncellendi.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Personel Dağılım / Standart Kadro Cetvelleri

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Personel Dağılım Cetveli

  Uzman Tabip
  Tabip
  Diş Tabibi ve Eczacı
  Ataması Sınav Yolu ile Yapılan Sağlık Personeli
 Açıklama: Personel Dağılım Cetveli (PDC) Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

Not: Personel Dağılım Cetvelleri, hastanelerde, alınması gereken sayıyı değil; o birimde olması gereken sayıyı gösteren cetveldir.

Sağlık Bakanlığı hazırlanan personel dağılım cetvelindeki sayılara göre açıklanan kadrolarda, bir sonraki alım sayılarını bu tabloya göre gerçekleştirir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, bu cetvel dağılımına göre; il içi, il dışı ve alt bölge tayin atamalarının da ki boşluk ve doluluk oranına göre tayinleri gerçekleştirir.

Yorumlar