Enteroklizis nedir?

Enteroklizis, 1971’de Sellink tarafından tanımlanmış olup, burundan takılan ortalama 150 cm uzunluğundaki nazojejunal kateter skopi (ayna) altında görülerek yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve sonuçta jejunum adı verilen ince bağırsağın son kısmına yerleştirilir. Bu kateter aracılığı ile kireç şeklinde 600-800 ml baryum adı verilen kireç gibi bir ilacın, özel bir pompa aracılığı ile aralıklı olarak ince bağırsağa verilmesi sonrasında seri görüntüler alınarak çekilen ince bağırsak röntgenidir. Bazı vakalarda çift kontrastlı röntgen çekilir, burada 300-450 ml hava ile şişirilmiş baryuma, 450-600 ml su katılarak verilir. Baryum, bağırsağın yarısı ile üçte ikisini doldurana dek verilir ve sonra baryumun rahat ilerlemesini sağlamak ve görüntü kalitesini arttırmak için % 0.5’lik metil sellüloz eklenir. Enteroklizis tetkiki, röntgen cihazı ile gerçekleştirilirse ‘’klasik enteroklizis’’, bilgisayarlı tomografi ile gerçekleştirilirse ‘’BT enteroklizis’’, manyetik rezonans görüntüleme ile gerçekleştirilirse ‘’MRG enteroklizis’’ adını alır.

Enteroklizis için ne tür bir hazırlık gerekir?

Enteroklizis tetkikinden bir gün önce, elementer diyet, sodyum fosfat, müshil ilaçları, polietilen glikol (PEG), mannitol vb. maddeler ile bağırsak hazırlığı yapılması gerekir.

Enteroklizis hangi durumlarda yararlıdır?

Bağırsak yapışıklıkları

Kısmi bağırsak tıkanıklığı

Crohn hastalığı

Açıklanamayan karın ağrısı

Çölyak hastalık

İnce bağırsak kaynaklı gizli kanamalar

İnce bağırsak tümörleri: ince bağırsak yüzey alanı olarak sindirim sisteminin % 90’ını oluşturmasına karşın, sindirim sistemi tümörlerinin sadece % 3-6’sı ince bağırsaktan köken alır. MRG enteroklizis ile ince bağırsak tümörlerinin doğru tanı oranı % 85-97 olarak bildirilmektedir. Bu sayede gastrointestinal stromal tümörler (GİST), nöroendokrin tümörler ve ince bağırsak melanomları gibi ender tümörlerin tanısı konulabilir.

Divertikülozis

Tümör metastazı

Tümör nüksü

Radyasyon enteriti (ince bağırsaklarda radyasyon hasarı)

Hangi durumlarda enteroklizis yapılması uygun değildir?

Bağırsakta beslenme bozukluğu (iskemi)

Bağırsak delinmesi (perforasyon)

Peritonit (karın zarı iltihabı)

Zeka geriliği gibi kateterin yerleştirilmesinde uyum sorunu çıkabilecek kişiler

Enteroklizis benzeri hangi tetkikler vardır?

Kapsül endoskopisi: içinde bir mikroçip veya mini-kamera olan bir kapsülün 8-12 saatlik açlık sonrasında yutulması ve bu cihazın sindirim sisteminde seyahat ederek görüntüler alması ve sonunda hastanın bu kapsülü dışkısı ile çıkartması işlemidir.

Enteroskopi: uzun bir endoskop ile ince bağırsağın incelenmesi işlemidir.

İnce bağırsağın ilaçlı ultrasonografi tetkiki

Enteroklizis tetkikinde hangi komplikasyonlar görülebilir?

Kusma (% 10 oranında reflü sonucunda)

Kramp şeklinde karın ağrısı

Baryum maddesinin solunum yoluna kaçması (bronşial aspiasyon)

SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN: drkorhantaviloglu@mynet.com


Yorumlar