Lise mezunu sağlık personelinin aldığı maaş ücretleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil çeşitli unvanlardaki kadrolarda, lise dengi mesleki sağlık öğrenim mezunu Devlet memurları da görev yapmaktadır.

Mesleki sağlık eğitim veren liselerden mezun olup da, Devlet memuru olarak kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfına dahil çeşitli unvanlardaki kadrolarda (sağlık teknisyeni, laborant, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi) görev yapmakta olan personelin 2014 yılı belirlemelerine göre aylık net ücretleri konusunda yaptığımız çalışmada aşağıdaki tabloda yer verilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Görev yapmakta oldukları kurumlara göre, söz konusu personelden bazılarına aylık ücretleriyle birlikte “ek ödeme”  yapılırken, döner sermaye ödenen kurumlarda çalışan personele de aynı tutarda “sabit döner sermaye ödemesi” yapılmaktadır. Bu nedenle, aylık ücret hesaplaması yapılırken, ek ödemeler ile ek ödeme tutarındaki sabit döner sermayeler ilgili personelin ücretine dahil edilmiştir.

Lise dengi mesleki sağlık öğrenim mezunu memurların 2014 aylık net maaşları
DERECE KADEMEHİZMET YILIAYLIK NET ÜCRET
2/62.439 TL
2/52.436 TL
2/42.433 TL
2/32.430 TL
2/22.427 TL
2/12.424 TL
3/32.333 TL
3/22.330 TL
3/12.328 TL
4/32.318 TL
4/22.315 TL
4/12.312 TL
5/32.187 TL
5/22.184 TL
5/12.182 TL
6/32.179 TL
6/22.177 TL
6/12.174 TL
7/32.172 TL
7/22.170 TL
7/12.168 TL
8/32.130 TL
8/22.128 TL
8/12.126 TL
9/32.124 TL
9/22.122 TL
9/12.121 TL
10/32.119 TL
10/22.117 TL
10/12.116 TL
11/32.114 TL
11/22.113 TL
11/12.111 T
12/32.110 TL
12/22.108 T

NOT:

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

**Çalışılan hizmet bölgelerine göre değişiklik gösterebilen ek özel tazminat ödemeleri dikkate alınmamıştır.

**%15 Gelir Vergisi oranına göre hesaplama yapılmıştır.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Tabloda hizmet süreleri 6 yıldan az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.

**Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.

memurunyeri.com

Yorumlar