Sağlık Bakanlığı 707 gerçek ve tüzel kişiyi ihalelere girme yasağı getirdi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca 2012-2013 yıllarında toplam 707 gerçek ve tüzel kişiye ihalelere katılmama konusunda yasaklama getirildiğini açıkladı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca 2012 yılında 400 adet, 2013 yılında 307 adet gerçek ve tüzel kişiye ihalelere katılma konusunda yasaklama kararı uygulandığı belirten bakanlık, “Bakanlığımız başta ilaç ve tıbbi cihaz olmak üzere sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin yerli üretim olmasını önemsemektedir. Yerli ürüne fiyat avantajı uygulaması, Kamu İhale Kanunu’nda 19.02.2014 tarihinde yapılan son değişiklikle artık ihalelerde zorunlu hale getirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, bugün bazı gazetelerde yer alan ‘Hastanelerde kalitesiz ithal sarf malzemeleri kullanıldığını’ iddiaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda (TKHK), merkezi alım kapsamında herhangi bir sarf malzeme alımı yapılmadığı belirtilen açıklama da, “Merkezi alıma konu olan tıbbi cihazlarda ise sektördeki en gelişmiş marka ve modeller ile yerli ürünler şartnamelerde rekabeti sağlayacak şekilde tercih edilmektedir. 663 KHK doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri, kendilerine bağlı sağlık tesislerinin her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini topluca yapabileceği gibi her bir sağlık tesisimizin yöneticisine yetki devri yaparak da bu alımları sağlık tesisi bazında yapabilmektedirler.” denildi.

‘KALİTESİZ VE ÇOK MİKTARDA TIBBİ SARFIN BEKLETİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’

Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nin bu yetkilerini; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, sağlık tesislerinde atıl kapasitenin ve gereksiz stok maliyetlerine neden oluşmaması amacıyla kullandığı vurgulanan açıklama da, “Ayrıca bu yetkilerini kullanırken sağlık hizmet sunumunda aksaklıklara neden olunmadan toplu alımlardan kaynaklanacak kayda değer fiyat avantajlarının olup olmadığını da analiz etmektedir. Kurumlarımızda ortalama stok seviyesi 60 gün olup, gazete haberinde iddia edildiği gibi kalitesiz ve çok miktarda tıbbi sarfın bekletilmesi söz konusu değildir. Kamu Hastaneleri Kurumumuzda tıbbi amaçlı üretilen ve piyasaya arz edilen bütün ürünlerin satın alımlarında UBB Barkodu (Ulusal Bilgi Bankasına kayıt yaptırması) bulunması zorunluluğu vardır. Bir ürünün UBB Barkodu alabilmesi için CE kalite belgesi (Conformite Europeene ) bulunmalıdır. Buna rağmen kalitesiz ürünlerin tespit edilmesi durumunda; Piyasa Gözetimi Denetimi kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ürün incelemesi için gönderilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kamu alımlarında, bakanlığa bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi sarf malzemeler ve tıbbi cihazlar ürünü kullanan veya kullanacak uzmanların (doktor, eczacı vb.) katkılarıyla hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda temin edilmektedir. Hazırlanan Teknik Şartnameler, 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde; “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılmaktadır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilmektedir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” şeklinde yer alan hükme göre hazırlanmaktadır. Yapılan ihaleler sonucunda, yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda hazırlanan teknik şartnamelere uygun ürünü ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmalardan ürünler alınmaktadır. Diğer taraftan bağlı sağlık tesislerimizin 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (f) bendinde; “Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları” şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri hızlı bir şekilde temin etmeleri de mümkün olmaktadır.”

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca 2012 yılında 400 adet, 2013 yılında 307 adet gerçek ve tüzel kişiye ihalelere katılma konusunda yasaklama kararı uygulandığı hatırlatılan açıklama da, “Bakanlığımız başta ilaç ve tıbbi cihaz olmak üzere sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin yerli üretim olmasını önemsemektedir. Yerli ürüne fiyat avantajı uygulaması, Kamu İhale Kanunu’nda 19.02.2014 tarihinde yapılan son değişiklikle artık ihalelerde zorunlu hale getirilmiştir. Kamu Hastaneleri Kurumumuz da alım politikalarını bu düzenlemeye uygun olarak yürütmektedir.” denildi.

Yorumlar