Sağlıkçılar Nöbet İzninde veya Hafta Sonu İl Dışına Çıkabilir mi?

5 Şubat 2014 tarihi itibariyle, Sağlık personeli hafta sonunu şehir dışında geçirebilir mi?
Bilindiği üzere, tüm Devlet memurları açısından, hafta sonunda il dışına çıkış için amirden izin alınmasını öngören 657 düzenlemesi 2011 yılında kaldırılmıştır.

Ancak, Sağlık Bakanlığı personeli için 2012 yılında 663 sayılı KHK ile ikamet mecburiyeti getirilmiştir. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

İptal sonrasında, Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırlamış ve bu düzenleme 6514 sayılıtorba yasaya eklenerek kanunlaşmıştır. Kanun 18 Ocak’ta Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir:

“MADDE 6 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması

MADDE 55 – (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğundailgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir.”

Bu maddeye göre Sağlık Bakanlığı, mesai saatinde hizmetine ihtiyaç duyacağı personele yönelik bir iç düzenleme yapacaktır. Şuan için bu yönde yapılmış bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, SağlıkBakanlığı Genelge veya yönetmelik ile konuyu düzenlediğinde, ilgili sağlık personelinin bu düzenlemelere uyması gerekecektir.
memurlar.net

Yorumlar