KPSS 2014/3 Tercih Klavuzu Yayınlandı (Radyoloji-TGT-Radyoterapi) Tüm Detaylar

KPSS 2014/3 Tercih Klavuzu Yayınlandı Klavuza Ulaşmak İçin Tıklayın.Sadece Radyoloji-TGT-Radyoterapi Klavuzu İçin Aşağıdaki Listeyi İnceleyin.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU
Mart/2014
Bu Tercih Klavuzu 05/03/2014 Tarihinde Yayınlanan KPSS 2014/3 Tercih Klavuzundan yararlanılarak hazırlanmıştır.
1. Sayfa: Önlisans Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri) Tercih Klavuzudur:110 Kişi
2. Sayfa: OrtaÖğretim Radyoloji Tercih Klavuzudur:20 Kişi
3. Sayfa: Önlisans Radyoterapi Tercih Klavuzudur:10 Kişi
Sayfa Sekmeleri Listenin En Altındadır.


Kpss/2012 Sınavı ve Alımları Radyoloji İstatistikleri İçin Tıklayınız.
KPSS 2013/2 Taban ve Tavan Puanları(Radyoloji-TGT-Röntgen-Radyoterapi) Tüm Detaylar İçin Tıklayınız.
Tercih Bildirmek İçin Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı Alımları Kadrolu Olacak .
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi (kadrolu) kapsamında istihdam edilmek üzere İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca çeşitli kadro ve unvanlarda 4522 adet personel alımı yapılacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2014/3 Tercih Kılavuzu, 5 Mart 2014 tarihinden itibaren ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Adaylar tercihlerini 5-10 Mart 2014 tarihleri arasında kılavuzda belirlenen kurallara, kadro ve unvanlara göre ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebileceklerdir.
ADAYLARIN DİKKATİNE: 

Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına ait kadrolara yerleştirme yapılacaktır. 

4001 Nitelik Kodundan tercih yapacak adayların, ODYOLOG ve DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ kadroları 
için aranılan özel şartları ve/veya bakınız şartlarını taşımaları gerekmektedir. Yerleştirmeniz yapılsa dahi söz 
konusu kadrolar için aranılan özel şartları ve/veya bakınız şartlarını taşımadığınız takdirde atamanızın 
yapılmayacağını ve puan olarak sizden sonra gelen ve diğer atama şartlarını taşıyan adayları mağdur 
edeceğinizi unutmayınız. Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadroların 
koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadrolardan tercih yapmamaları son derece 
önemlidir. 

 Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 
daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri için yerleştirildikleri 2012-KPSS puanı 
ile tercih yapamazlar. 
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 
 
1.1 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
Başkanlığına ait kadrolara, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. 
 
1.2 KPSS-2014/3 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları, bunlar için 
aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. 
 
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 
2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS 
Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları 
gerekir. 
 
1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve 
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. 
 
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER 
 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün itibariyle, sınava 
girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin 
İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, 
yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme 
işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli 
olması zorunludur. 
 
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
 
3.1 Adaylar tercihlerini 5-10 Mart 2014 tarihleri arasında İnternet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. 
İnternetten tercih gönderme işlemleri 10 Mart 2014 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre 
kesinlikle uzatılmayacaktır. 
 
3.2 Bu kılavuzda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu Başkanlığının atama yapacakları boş kadrolarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de 
ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih 
edebilecekleri kadrolar bulunmaktadır. 
 
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadroların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” 
sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son 
derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi 
mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. 
 
 Bir kadro için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması 
yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen 
“Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi 
yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. 
 
 DİKKAT: 
 Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz 
halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve 
diğer adayları mağdur etmemeniz için tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin 
durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. 3 
 
 Tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun 
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik 
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi 
https://tercih.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. 
Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik 
taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi 
tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 
 
3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu 
sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. 
Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık 
size tercihlerinizi İnternet’e girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi 
ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. 
Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan 
tercihler geçerli olacaktır. 
 
 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresine giriniz 
ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2014/3 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana 
T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. 
 
 Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden 
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” 
alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, 
daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu 
sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da 
pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini 
edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de 
kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka 
hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat yukarıda 
belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da 
askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf 
içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. 
 
3.6 KPSS-2014/3 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” 
alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği 
duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz 
tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. 
Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan 
öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından 
kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. 
Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. 
 
 Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. 
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2014/3 Tercihleriniz ……….. 
tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” 
alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. 
 
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili İnternet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size 
ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar 
sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen 
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde 4 
 
diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması 
mümkün değildir. 
 
 Mezun olunan program/alan bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öğrenci 
belgesi…vb.) ve bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 7 Mart 2014 günü saat 
16.00’ya kadar SHDB KPSS Bürosuna (Bilkent-ANKARA) ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu 
evrakın bir yakınınız aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Söz konusu değişikliği tercihlerinizi 
sisteme kaydetmeden önce yaptırmanız gerekmektedir. 
 
 Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak 
istiyorsanız bu değişikliği ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Tercih süresi 
tamamlandıktan sonra mezuniyet tarihinde değişiklik yapılamayacaktır. 
 
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların, aynı anda her iki diplomalarında yazan 
program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların, hangi 
program/alan bilgisine göre tercih yapacaklarına, tercihlerini kaydetmeden önce karar vermeleri ve 
Merkezimiz kayıtlarında yer alan mezuniyet bilgilerinden farklı, diğer diplomalarında yazan 
program/alanlarına yönelik tercih yapmak istedikleri taktirde yukarıda belirtildiği şekilde değişiklik 
işlemlerini yaptırmaları gerekir. 
 
4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI 
 
4.1 Bu kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 
 
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş 
olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 
 
4.3 Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen 
öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki 
tutarlılık kontrol edilecek, bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih 
iptal edilecektir. 
 
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan 
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları 
yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 
 
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara 
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday 
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme 
işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri 
yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. 
 
5. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
 
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge 
gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin İnternet sayfasından 
öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile 
edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu 
kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi 
tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir. 
 5 
 
6. KADROLARA ATANMA 
 
 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan 
kadrolara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için 
öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya 
kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 
 
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR 
 
KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil 
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden 
yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak 
iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan 
adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. 
 
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ 
 
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının İnternet 
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 15 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini 
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi 
üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye 
ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN: TR 
070001000830060280115013) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin 
eklenmesi gerekir. 
 ADAYLARIN DİKKATİNE! 
 
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 
2’nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan 
değişiklikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna 
ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili 
kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit 
edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde 
yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların 
mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir. 
 
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR 
 
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
Başkanlığının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve 
özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son 
derece önemlidir. 
 
1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI 
 
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları 
gerekmektedir. 
 
a) Türk vatandaşı olmak. 
 
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını 
doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak 
şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü 
itibariyle alınmış olması gerekmektedir.) 
 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
 
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak. 
 
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen 
askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, bakaya 
durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.) 
 
 
 
  
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin 
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan 
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) 
 
g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
 
2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI 
 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru 
şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer 
“BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların 
yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. 
Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli 
okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının 
yapılması mümkün değildir. 
 
2.1. AVUKAT 
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin 
verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının 
kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık 
Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi 
halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve 
Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi 
olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez. 
 
2.2. ODYOLOG 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü 
maddesine göre Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların odyoloji alanında lisans eğitimi veren 
fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı 
veya doktorası yapmış olmaları gerekmektedir. 
 
2.3. DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü 
maddesine göre Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını tercih edecek adayların dil ve konuşma terapisi 
alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer lisans 
eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları 
gerekmektedir. 
 
3. DİĞER HUSUSLAR 
 
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 
 
3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki 
başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. 
diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 
  
3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip 
olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu doğrultuda, kadrolara ilişkin bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice 
okuyunuz. 
 
3.3. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla 
öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları 
yeterlidir. 
 
3.4. Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek önlisans 
diploması alan adayların, KPSS’ye önlisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 
3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır.(Hem 
lisans hem de önlisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye, Hemşirelik gibi lisans 
programınlarından ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini 
önlisans İşletme, Maliye, Hemşirelik olarak değil, “9005-Diğer” olarak kaydetmeleri ve “3001- 
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih 
etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.) 
 
3.5. Adaylar tercih edecekleri kadroların nitelikleri arasında birebir kendi mezun oldukları 
alan/programların yer aldığı kadroları tercih edebileceklerdir. 
 
3.6. Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan 
alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017) “Hemşirelik, 
Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.” koşulu 
aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar başvurabilecek, diğer 
programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar başvuramayacaktır.) 
 
3.7. Kılavuzda yer alan kadroların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde 
gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il düzeyinde gösterilen kadrolara 
atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki 
ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine 
atanabileceklerdir. 
 
ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE: 
 
Engelli statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadrolar için aranılan genel ve özel şartları taşımaları 
halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır. 
 
Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinde; kurum ve 
kuruluşların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında engelli çalıştırmak 
zorunda oldukları ve engellilerler için sınavların, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel 
grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak 
suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 
 
Memur olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı 
Kanunun 53’üncü maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı 
olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır. 


Yorumlar