Seçimde Görevliler Ne Kadar Ücret Alacak

30 Mart yerel seçimlerinde görev alacak kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de ne kadar ücret verileceğidir. Sizler için konuyu detaylı olarak açıklayıp alınacak ücretleri hesapladık.


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügünün 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesine göre, aylık katsayı 1/1/2014 – 31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998) olarak belirlenmis bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı kararı üzerine 30 Mart yerel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

-Baskan ve Üyeler 154,00

- Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Baskanı) 77,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Sube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 73,00

-Siyasi Parti Temsilcileri 73,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Sef, Çözümleyici, Programcı) 71,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol _sletmeni, Memur) 68,00

-Soför ve Hizmetliler 62,00

-Soförler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00

-Hizmetliler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Baskanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 77,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 62,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 73,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 68,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 62,00

- Askı Yeri Görevlileri 57,00

- Memurlar (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00

-Soförler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00

- Hizmetliler (Baska kurum personeli olup görevlendirilenler) 57,00

C) SANDIK KURULLARI

- Baskan 71,00

- Üye 62,00

D) BİNA SORUMLULARI 71,00

HARCIRAH MİKTARLARI

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 19/01/2014 tarih ve 2014/90 sayılı kararı üzerine 30 Mart yerel seçimlerinde görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

a) Kurs verilen sandık kurulu baskanlarına 4 (dört),

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu baskanlarına 3 (üç),

c) Devlet memuru olan ve egitim verilen üyeye 3 (üç),

ç) Egitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),

d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),

gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 3 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 3 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile ögrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacagı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli egitim müdürlügünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldıgı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2′ser gündelik ödenecektir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

İl merkezlerinde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet bassavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere 3′er gündelik ödenecektir.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak memurların alacağı ücretler:

-Kurs verilen sandık kurulu baskanlarına: 71×4= 284 TL

-Kurs verilmeyen sandık kurulu baskanlarına: 71X3= 213 TL

-Devlet memuru olan ve egitim verilen üyeye: 62X3= 186 TL

-Egitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X2= 124 TL

-Siyasi parti üyelerine: 62×1= 62 TL Ücret ödenecektir.

Memurlar.net

Yorumlar