Tiroid Nodülleri (nodüler guatr) nedir?

Tiroid nodülleri, tiroid bezi içinde oluşan anormal dokulardır. Nodüllerin yarısı tek, diğer yarısı çok nodül (multinodül) şeklinde bulunur. Nodüller, % 5 ihtimalle kanser göstergesi olabileceği için rahatsızlık önemsenmelidir.


Tek nodül veya çok nodül de olsa kanser görülme oranı aynıdır (% 5). Tiroid sintigrafisi bulgularına göre nodüller; soğuk, sıcak ve ılık nodül olarak 3’e ayrılır. Nodüllerin % 70-80’ini soğuk, % 10’unu sıcak, ve % 10’unu ılık nodül oluşturur. Soğuk nodüllerde kanser oranı daha fazladır.
 Tiroid nodülleri (nodüler guatr) belirtileri nelerdir?
Nodüler guatrı olan hastaların çoğunda herhangi bir şikayet yoktur. Boyunda şişkinlik olabilir. Bazen nodül içinde kanama olursa ağrı oluşabilir. Nodül çok büyürse baskı yaparak Nefes Darlığı ve yemek yeme de sıkıntı yapabilir. Nodül tedaviye rağmen hızla büyüyorsa, boyun bölgesinde lenf bezlerinde şişme varsa, çok sert ve yapışık ise, seste kalınlaşma varsa, soğuk ve tek nodül ise tiroid kanseri yönünden şüphelenmek gerekir.
Hangi durumlarda tiroid kanserinden şüphelenilir?
• Çocuklarda ergenlikten önce ya da yaşlılarda aniden nodül çıkması,
• Ailede tiroid kanseri görülmesi,
• Erkeklerde tek nodül görülmesi,
• Ani olarak ses problemleri ve yutma güçlüğünün ortaya çıkması tiroid kanseri şüphesi uyandırır.
Tiroid kanseri nasıl teşhis edilir?
Tiroid kanseri tanısında genelde, hem kısa boyunlu kişilerde bile nodülleri kolay tespit ettiği, hem de hamilelerde dahi kullanılabildiği için ultrasonografi yöntemi kullanılır. Bu yöntemle Hashimato tiroidi ile multinodüler guatr birbirinden ayırt edilebilir. Nodüllerin az bir bölümü kanser riski taşıdığından, her nodülün cerrahi olarak çıkarılması gerekli değildir. Ancak soğuk ve tek olarak bulunan nodülller kanser riski taşır. Bu nedenle, bu tür nodülü olan hastaların daha önce boyun bölgesine radyasyon alıp olmadığı, yaşı, ailesinde tiroid kanseri olup olmadığı, ne tür belirtileri olduğu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Ayrıca nodülün görüntüsü hakkında bilgi vermesi için sintigrafi ve nodülün kötü huylu olup olmadığını anlamak için de ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanır. Eğer klinik bir risk görülmezse ve ultrasonografik kanser belirtisi yoksa 1 cm altındaki nodüllerde biyopsi yapılmaz.
Nodüler guatr nasıl tedavi edilir?
Tedaviye, nodüle yapılan biyopsinin sonucuna göre başlanır. Sonuca göre;
• Kanser varsa veya nodülün çapı 3 cm’den büyükse, hızlı bir büyüme varsa, boyundaki lenf bezleri şişmişse, yani kanser riski görülüyorsa hastaya cerrahi tedavi uygulanması uygun görülür.
• Kanser olmayan iyi huylu nodüllerde, gerekli görülürse ilaç tedavisi uygulanır. Eğer doktor ilacı gerekli görmezse sadece nodülün takibi istenir.
• Bir bezde, birden fazla nodülü bulunan multinodüler guatrlı hastalarda da cerrahi uygulanır.
• Sıcak nodüllerde hormon düzeyleri normalse ise sadece takip yapılabilir. Ancak, hormon seviyeleri yüksekse öncelikle bu seviye ilaçla düşürülür, sonrasında radyoaktif iyot tedavisi ve gerekirse ameliyat uygulanır.

Yorumlar