Ultrasonografinin yan etkisi yokmuş

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ultrasonda radyasyonun kullanılmadığını, ultrasonografinin bilinen bir yan etkisi olmadığını açıkladı. Açıklamada, ultrasonografi incelemesinde hastanın telefon, saat gibi metal eşyalarının ultrasona etki etmediği belirtildi.


UÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırdı. Ultrasonografinin bilinen bir yan etkisi olmadığının belirtilen açıklamada, ultrasonda radyasyon kullanılmadığını bu nedenle biyolojik dokular için emniyetli olduğu ve bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi olmadığının altı çizildi.

HASTADAKİ TELEFON, SAAT, KOLYE ULTAROSANA MANİ DEĞİL
Radyoloji Anabilim Dalı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ultrasonografi incelemesi sırasında üzerimizde metalik eşya bulunmasının sakıncası yoktur. Hastada, telefon, saat, kolye, yüzük vb. metalik eşyaların bulunması inceleme kalitesini etkilemez. Bütün görüntüleme yöntemlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. İncelenecek bölgeye, tetkikin istenme sebebi olan hastalığa göre en uygun tetkik farklılık gösterebilir. Bu durum, tetkiki isteyen hekim ve radyologlar tarafından iyi bilinir ve tetkik istemi amaca göre yapılır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapılan incelemeler için hazırlık gerekir. BT, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir yöntemdir. İnceleme sırasında hasta BT cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Gönderilen x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Damar yoluyla verilecek kontrast maddelerin bulantı ve kusma yapması nedeniyle hastaların aç olması gerekir. Diğer durumlarda bir hazırlık gerekmez. Radyasyon içerdiği için gebelerde yapılmaz.”

BT İNCELEMESİ NE KADAR SÜRER?
Açıklamada, hastanın hazırlığı, masaya yatırılışı ve sistemin incelemeye hazır duruma getirilmesi için gerekli hazırlık sonrasında incelemeye başlanacağı hatırlatıldı. Açıklamada, “İnceleme süresi, son teknoloji ürünü cihazlarda bir nefes tutma süresi kadar kısadır. Ancak, inceleme sonunda doktor tarafından geç fazda alınması gerekecek ek görüntüler söz konusu olabileceği için, inceleme masasında bir süre kalınması gerekebilir. İnceleme teknikleri çok değişkenlik gösterir. Akademik merkezlerde, aranan hastalığa yönelik özel olarak geliştirilmiş teknik protokoller kullanılarak yapılan incelemelerde teknik başarı artmaktadır.” denildi.

UÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, bir vatandaşın ‘Hasta incelemeden ne kadar sonra işine dönebilir?’ sorusunu da cevaplandırdı. Açıklamada, “Allerjik reaksiyonlar, en sık incelemeden sonraki ilk 15 dakika içinde görülmektedir. Bu süre içinde hastanın gözetim altında olması gerekir. Sonrasında damar yoluna yerleştirilen kanülün çıkarılmasını takiben herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelere devam edilebiliri.” ifadeleri yeraldı.