CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli, Sağlık Bakanına Radyoloji Çalışanları İçin Soru Önergesi Verdi

CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Rahmi Aşkın Türeli, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na Radyoloji çalışanlarının sorunlarıyla ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Derneğimiz TÜMRAD-DER'in de katkılarıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan soru önergesi ile ilgili konuşan Sayın MV. Rahmi Aşkın Türeli, kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen kanunla birlikte radyoloji çalışanlarının haftada 25 saat olan çalışma sürelerinin 35 saate çıkarıldığını hatırlatarak “Söz konusu değişiklik Avrupa Birliği ile entegrasyon gerekçesi ileri sürülerek hazırlanmış ve bu madde ile radyasyonla çalışanların haftalık çalışma süreleri 25 saatten 35 saate çıkarılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, radyasyon görevlilerinin günlük mesai sürelerinde birim zamanda yaptıkları iştir. Avrupa ve OECD ülkelerinde bir radyoloji teknisyeni günlük mesai saatinde ortalama 20-25 hasta ve ortalama 50-60 çekim yapmakta iken, ülkemizde bir teknisyen ortalama 75-80 hasta ve ortalama 250 çekim yapmaktadır.        
Diğer taraftan, radyasyonun başta kanser olmak üzere erken yaşlanma, kısırlık, büyüme ve gelişme geriliği, gelecek nesillerde görülebilecek sakatlıklar ve doğal yaşam süresinin kısalması gibi pek çok ciddi sağlık problemlerine neden olduğu bilinmektedir. Devletin görevi çalışanlarını riske atmak değil her türlü tehlikeden ve hastalıktan korumaktır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin soruları şöyle:
1-Ülkemizde yürürlükte olan ve uluslararası normların da üzerinde olduğu bilinen radyasyonla çalışan işlerde haftalık 35 saat olan sürenin fazla olduğunu düşünüyor musunuz?

2-Avrupa'da uygulanmakta olan günlük çekim sayısının sınırlandırılması gibi bir uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?
3-Bakanlığımız kayıtlarında radyoloji çalışanı olup meslek hastalığından hayatını kaybedenler ile ilgili istatistik yapılmış mıdır? Yapılmış ise radyasyona maruz kalıp kanser olan ve hayatını kaybeden kaç kişi vardır?
4-Döner Sermaye Ek ödeme Yönetmeliğinde radyoloji, nükleer tıp, anjiografi gibi radyasyon alanlarının da riskli birim kapsamına alınması ile ilgili Bakanlığınızca başlatılan herhangi bir çalışma var mıdır?

5-Radyoloji ile ilgili hiçbir eğitim almadığı halde özel ve kamu sağlık kurumlarında radyoloji ünitelerinde radyasyon uygulaması yapan, kendisini ve hastaların sağlığını riske atan diplomasız radyoloji teknisyenleri ile ilgili Bakanlığınızın bir araştırması var mıdır?

6-Diğer sağlık çalışanları gibi radyoloji teknisyenlerinin beklentisi de radyoloji bölümünde lisans düzeyinde 4 yıllık eğitime geçilmesidir. Konuyla ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

7-Radyoloji çalışanlarının 06.05.1939 tarih ve 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname”sinin 23 üncü Maddesi gereğince yıllık sağlık kontrolleri yılda iki kez yapılmakta mıdır? Yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15 inci Maddesinin 4 üncü fıkrası gereği ‘‘Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.’’ denilmesine rağmen çalışanlardan kesinti yapılmakta mıdır? Ayrıca Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 71 inci Maddesinin e fıkrasında ‘‘Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları halinde, muayene sonucunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde radyasyon etkisi ile ortaya çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini sağlamak” denilmesine rağmen bu durumdaki radyasyon görevlilerinin takibi yapılmakta mıdır?

8-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde Röntgen Teknisyeni kadrosu ile görev yapmakta olan personelin görev yaptığı süreler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gereğince radyoloji çalışanlarının faydalanması gereken fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmakta mıdır?

9-Radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresi 10 saat arttırılmış olmasına rağmen ücret politikası neden aynı kalmıştır?

TBMM Başkanlığı'na sunulan metni tıklayınız>>>>

Sorular Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yanıtlandıktan sonra tarafımızdan da kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sayın Milletvekilimize radyasyon çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıdığı için derneğimiz TÜMRAD-DER adına şükranlarımızı iletiyoruz.
Kaynak: Tümradder

Yorumlar