Kusma

Midenin içindekilerini, elde olmayarak ağız yolu ile dışarı atmaya kusmak, kusulan şeye de kusmuk denir. 

Kusmanın bir çok nedeni vardır. Örneğin, zehirli, bozulmuş yiyecekler, içki, gastrit ve ülser gibi mide hastalıkları, bazı besinlere karşı hassasiyet, bazı ilaçlar, kanser, mide kanaması, mide fıtığı, sinirlenme, migren, araç tutması, zehirlenme, kansızlık, sarılık, tiroid hastalıkları, hamilelik ve çocuklarda kabakulak, bademcik veya bağırsak hastalıkları sırasında kusma görülür. Tedavinin ilk şartı, kusmanın nedenini belirlemektir. Tedavi nedene göre yapılır. Hasta kustuktan sonra, sırt üstü yatırılır. Birşey yedirilmez. Bir bardak buzlu su, yudum yudum içirilir.
---------------------------------------------
Mide bulantısı ve kusma bir hastalık ya da sorunun belirtileridir. Mide bulantısı ya da kusmaya neden olan asıl hastalığın belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir.
Mide bulantısı ve kusma belirtilerinin kontrolü hem rahatlık, hem de sıvı kaybının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Sıvı kaybı, mide bulantısı ve kusmayı daha da kötüleştirebilir. Mide bulantısı ve kusmanın belirtilerinin önlenmesi için ilaç tedavileri mevcuttur.
Mide bulantısı ve kusma altta yatan başka bir hastalığın belirtileridir, hastalığın kendisi değil. Mide bulantısı midenin kendi kendini boşaltmak istemesi hissidir. Diğer yandan kusma ya da istifra midenin şiddetli bir biçimde boşalması anlamına gelir. "Öğürme" kavramı ise midede çıkarılacak hiçbir şey yokken, yalnızca temiz salgıların istifra edildiği bir episoddur.
Kusma, midenin kendisini ösopagusun (ağızla mideyi birbirine bağlayan boru, yemek borusu) alt kısmına doğru, içinde bulunan yiyecekleri ve salgıları çıkarmaya zorlayarak neredeyse alt üst olması durumudur.
Mide bulantısı ve kusmanın nedenleri
Mide bulantısı ve kusmanın birçok sebebi vardır. Bunlar arasında;
Akut gastrit (mide yangısı, mide astarının doğrudan iritasyonu ya da tahrişi)
Beyinden gelen sinyallerin mide bulantısı ve kusmaya neden olduğu merkezi sebepler
Mide sorunlarıyla ilgili olmayan diğer hastalıklar
Bağırsakların mekanik obstrüksiyonu bulunur.
Akut gastrit, mide bulantısı ve kusma
Akut gastritin nedeni genellikle mide astarını tahriş eden bir şeydir. Bu tür durumlara örnek olarak şunlar verilebilir:
Enfeksiyonlar
Sık görülen bir virüs ya da farklı bir enfeksiyon türü olsun, mide yanmasına neden olan şeyler genellikle enfeksiyonlardır. Mide bulantısı ve kusmayla ilişkilendirilen krampsı üst karın ağrıları da enfeksiyonlara eşlik edebilmektedir. Bunun yanı sıra enfeksiyonlarla birlikte ateş ve üşüme de görülebilir. Norovirüsler ve rotovirüs de sık görüle viral enfeksiyonlar arasında sayılmaktadır. Helikobakter ailesinden (H. Pylori gibi) bakterinin neden olduğu enfeksiyon da bulaşıcı ajan olabilmektedir.
Mide gribi (mide üşütmesi)
 Mide gribi (gastroenterit, mide-bağırsak iltihabı) viral bir enfeksiyona bağlı olarak kusma ve ishal aynı anda ortaya çıkar. Bu hastalık, belirtileri arasında ateş, üşüme, kas ağrısı ve öksürme de bulunan gribal enfeksiyonla karıştırılmamalıdır.
Yiyecek zehirlenmesi
Yiyecek zehirlenmesi büyük ölçüde kusmaya neden olabilir ve en sık görülen nedeni Staphylococcus aureus adı verilen bir bakterinin saldığı bir toksindir. Yiyecek zehirlenmesinin belirtileri zehirli ya da iyi hazırlanmamış bir yiyeceğin tüketilmesinden birkaç saat sonra ortaya çıkar. Yiyecek zehirlenmesinin diğer bakteriyel nedenleri arasında Salmonella, Kampilobakter, Şigella, Koli basili ve Listeriya sayılabilir.
Mideyi tahriş eden diğer nedenler
Alkol, sigara, aspirin ya da ibuprofen gibi steroit yapısında olmayan entienflamatuar ilaçlar mide astarını tahriş edebilir ve mide bulantısı ve kusmaya neden olabilirler.
Mide ülseri
Mide ülseri, mide astarının hafif bir tahrişinden midenin koruyucu astarında oluşan ve ülser adı verilen bir sorunun oluşmasına kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Gastroözofageal reflü hastalığı (özofajit reflüsü)
Midedeki asitin yemek borusuna çıkması anlamına gelen bu hastalık da mide bulantısı ve kusmaya neden olabilmektedir.
Mide bulantısı ve kusmanın merkezi nedenleri
Baş ağrısı
Özellikle migren sık sık mide bulantısı ve kusmayla ilişkilendirilmektedir.
İç kulak
Hareket hastalığı (taşıt tutması), labirentit (iç kulak iltihabı), Benign pozisyonel vertigo ya da Meniere hastalığı (baş dönmesi), iç kulak sıvılarının mikrobiyotik oluşumlar ile aşırı miktarda artması veya aşırı miktarda azalması durumunda hastaya denge kaybı ve işitme güçlüğü yaşattıran bir çeşit hastalıktır.
Artan intrakranyal (kafa içi) basınç
Kafatası içindeki basıncı arttıran herhangi bir hastalık ya da yaralanma kusmaya neden olabilmektedir. Basıncı arttıran nedenler en önemlileri:
Travmaya bağlı beyinde şişlik (beyin içinde kanamayla birlikte görülür)
Enfeksiyon (menenjit ya da ensafalit [beyin iltihabı])
İyi ya da kötü huylu tümörler
Kan dolaşımındaki anormal elektrolit bileşmeler ve bununla ilgili olan su dengesizliği
Beyin sarsıntıları
Kafa yaralanması yaşayan hastalarında beyin rahatsızlığı belirtilerinin görülmesi için her zaman beyinde belirlenebilen bir kanama ya da şişkinlik olmayabilir. Bu beyin rahatsızlığı belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, görme duyusunda değişiklikler, kafa karışıklığı/şaşkınlık, odaklanmada zorluk, uyumada zorluk ve diğer semptomlar sayılabilmektedir.
Zehirli stimulus (uyaran)
Belli koku ve sesler beyinde ortaya çıkan merkez aracılı mide bulantısı ve kusmaya neden olabilmektedir. Bu kırılan bir kemiğin acısı ya da bir olayı izlemenin duygusal şoku olsun, vazovagal (nörokardiyojenik) olaylar önemli belirtilere neden olabilmektedir. Vazovagal episodda, vagus siniri (kalp atışı, nefes alma, kan basıncı gibi temel bazı vücut fonksiyonlarının kontrolünü sağlayan nirilerden biri olan onuncu kafa siniri ya da akciğer-mide siniri) aşırı derecede uyarılır ve bu da kalp atışlarının azalmasına ve kan damarlarının açılmasına neden olur. Bunun sonucu olarak beyne giden kan akışı yavaşlar ve senkopal (baygınlık) episodu olarak bilinen bayılmaya yol açar.
Hastalıkla bağlantılı mide bulantısı ve kusma
Diyabet (şeker hastalığı)
Şeker hastalığı olan insanlarda midenin düzgün bir şekilde boşaltım yapamadığı ve muhtemelen, hastalığın komplikasyonlarından biri olan genelleşmiş nöropatiye (vücuttaki sinirlerin beyinle uygun sinyal alış verişinin olmaması) bağlı olan gastroparezi nedeniyle mide bulantısı görülebilmektedir.
Ayrıca vücuttaki şeker ve insülin dengesi bozulduğundan şeker hastalarının kan şeker oranları düşük (hipoglisemi) ya da yüksek (hiperglisemi) olduğunda da mide bulantısı ve kusma görülebilmektedir.
Hastalıklar ya da rahatsızlıklar
Karın içi organlarıyla ilgili hastalıkların birçoğu mide bulantısı ve kusmaya neden olabilmektedir. Bu hastalıkların arasında hepatit, safra kesesi hastalığı, pankreas iltihabı, Crohn hastalığı, (böbrek taşı, böbrek yetmezliği ya da böbrek iltihabı gibi) böbrek hastalıkları gibi sindirim sistemi organları hastalıklar da sayılabilmektedir.
Başka bir hastalığın tipik olmayan bir belirtisi olarak mide bulantısı ve kusma
Bazı hastalıklar doğrudan mideyle ya da mide-bağırsak kanalıyla ilgili olmasa da mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterebilirler.
Kalp krizi geçiren hastalarda, kriz özellikle vücudun iç ya da alt kısmını etkiliyorsa anjinin (boğaz yangısı) tipik olmayan bir belirtisi olarak mide bulantısı ve kusma görülebilmektedir.
Pnömoni (akciğer iltihabı, zatürre) ve bronşit (solunum borucukları iltihabı) gibi akciğer enfeksiyonları hastalık özellikle göğsü karından ayıran bölge olan diyaframın yakınındaysa mide bulantısı ve kusma belirtileriyle birlikte ortaya çıkabilmektedir.
Sepsis (kan zehirlenmesi), tüm kan dolaşımına yayılan ve çok büyük bir vücut enfeksiyonu olan sepsis de mide bulantısı ve kusmaya neden olabilmektedir.
Yeme bozuklukları
Bulimia (olağan dışı miktarlarda yemek tüketimi ve bilinçli dışa atım yöntemlerini içeren bir rahatsızlık) hastaları psikiyatrik rahatsızlıklarının bir parçası olarak bilinçli bir şekilde kendilerini kustururlar.
İlaçlar ve ilaç tedavilerinin neden olduğu mide bulantısı ve kusma
İlaç tedavilerinin yan etkileri
Birçok ilacın yan etkileri arasında mide rahatsızlıkları ve/veya mide bulantısı ve kusma bulunmaktadır. Kemoterapi için kullanılan kanser ilaçları genellikle çok kolay başa çıkılamayan mide bulantısı ve kusmalara neden olmaktadır. Stüpefiyan (narkotik, uyuşturucu) ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, steroidler ve antibiyotiklerin hepsinin yan etkileri olarak mide bulantısı ve kusma sıralanmaktadır.
Mide bulantısı, kusma ve bağırsak tıkanması
Karın ağrısı ve şişkinlik, mide bulantısı ve kusma, gaz ya da dışkı çıkaramama gibi semptomlar bağırsak tıkanması yani kabızlığın belirtileridir. Olası birçok nedenden dolayı ince bağırsak tıkanır ve içindekilerin kanaldan geçmesine izin vermez. Bağırsak tıkanmasının en sık görülen nedenleri arasında adhezyon (tutunum) oluşan geçmiş ameliyatlar, fıtıklar, mide-bağırsak yolunun anormal bir şekilde bükülmesi (volvülüs, bağırsak düğümlenmesi), tümörler ve iltihaplı bağırsak hastalığı sayılabilir.
Hamilelikte mide bulantısı ve kusma (sabah bulantısı)
Hamilelikte kusma kan dolaşımındaki hormon değişiklikleri nedeniyle özellikle ilk üç aylık dönemde yaygın bir şekilde görülmektedir.
Bebeklerde kusma
Bebeklerin şiddetli bir şekilde kusması ve yalnızca yediklerini çıkarması arasında ayırım yapmak zor olabilir. Bebeğiniz siz onu besledikten çok kısa bir süre sonra yediklerini çıkarıyorsa bu herhangi bir hastalığın belirtisi olmayabilir.
Şiddetli kusma
İlk iki-üç ayda bebeğiniz siz onu besledikten sonra çok şiddetli bir biçimde kusuyorsa, bu pilor stenozun yani midenin ince bağırsaklara bağlandığı ilk kısım olan mide kapısındaki anormal darlık oluşmasının bir belirtisi olabilir. Teşhis genellikle aile geçmişi incelendikten sonra fiziksel muayeneyle yapılıp, ultrasonla teyit edilir. Tedavisi ameliyattır.
Acı/ağrıyla ilişkili mide bulantısı ve kusma
Bebeğiniz kontrol edilemeyecek biçimde ağlıyor ve dışkısında kan ya da kırmızılık varsa teşhis bir intususepsiyon (bağırsağın bir kısmının yakınındaki başka bir kısmı itmesi) olabilir. Bebeğinizin dışkısı henüz jöle kıvamında olabilir, ancak dışkısında kırmızılık ya da kan olması kesinlikle normal değildir. Bu yüzden teselli edilemeyen bebekler için derhal tıbbi yardıma başvurulması gerekmektedir.
Viral enfeksiyon
Bebeğinizde kusmayla birlikte ishal de varsa viral bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Bunun dışında bebeğinizin kullandığınız bebek maması çeşidine karşı bir duyarlılığı söz konusu olabilir. Kusma episodları 24 saatten fazla sürerse, bebekler ve çocuklar büyük bir sıvı kaybı riski yaşarlar. Eğer sıvı kaybından şüphe ediyorsanız derhal tıbbi yardım almanız gerekir. Bebeklerde sıvı kaybı belirtileri arasında kuru ağız, koltuk altı ve kasıklarda terleme olmaması, çökmüş gözler, zayıf bir ağlama sesi ve kas elastikiyetinde azalma sayılabilir.
Mide bulantısı ve kusma için evinizdeki çareler
Mideyi dinlendirmek, ancak diğer yandan sıvı kaybı yaşamamak oldukça önemlidir. Hastalığın ilk 24 saatinde yalnızca sıvı tüketilmeli, daha sonrasında ise beslenme biçimi midenin rahatsız olmayacağı bir biçimde düzenlenmelidir.
Sıvı midenizi rahatlatacaktır. Temiz su, sporcu içecekleri, çorbalar, buzlu şekerler, sulu meyveler midenizi daha hissetmenizi sağlayacak ve sıvı kaybı yaşamamanızı sağlayacaktır. Midenizin gerilmesi mide bulantısını daha da kötüleştireceğinden tek seferde aşırı sıvı almamanız sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca kusma episodları esnasında süt ve süt ürünlerinden uzak durmalısınız. Sütün sindirilmesini sağlayan enzim mide astarının hücrelerinde bulunur, bu yüzden kusma episodları esnasında mideniz süte oldukça duyarlı olacaktır. Ayrıca süt karın ağrısı, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başladıkça alınan besinlere yenilerini ekleyebilirsiniz, ancak sağlık uzmanları hastaların daha çok muz, elma püresi, pilav ya da tost gibi daha tatsız ve kokusuz yiyeceklere yönelmelerini tavsiye etmektedirler.
Mide bulantısı ve kusma söz konusu olduğunda doktor ne zaman aranmalı?
Belirtiler 24 saatten fazla sürüyorsa, teşhis belirsizse, aşırı sıvı kaybından şüphe ediliyorsa ya da hastayı daha da hassas duruma sokan bir hastalık söz konusuysa, tıbbi yardım derhal aranmalıdır. Ayrıca mide bulantısı ve kusma, ateş, ağrı, ağızdan kan gelmesi ya da dışkıda kan izlerinin bulunması gibi durumlarla birlikte görülüyorsa zaman kaybetmeden doktorunuzu aramanız gerekir.

Kusma bir hastalığın belirtisidir; eğer bu belirti 24-48 saat sürüyorsa bir doktora danışmanızda fayda var demektir.
--------------------------------------------
Mide Bulantısı - Kusma
Mide Bulantısı - Kusma
Kusmak, karın etrafındaki kasların ani ve kuvvetli kasılması sonucu midenin boşalmasıdır...
Şikayet
İçiniz bulanıyor, çıkaracakmış gibi oluyorsunuz ve kusuyorsunuz. Kusmak, karın etrafındaki kasların ani ve kuvvetli kasılması sonucu midenin boşalmasıdır.
Mide bulantısı ise kusacakmış gibi olmaktır.
-Nedenleri
Gastroenterit : Birkaç mide bulantısı ve kusma nöbeti geçirdiniz, aynı zamanda ishal, baş ağrısı ve ateşiniz var. Viral gastroenterit (sindirim sistemi iltihaplanması) veya viral enfeksiyon çocuklarda ve ergenlerdeki mide bulantısı ve kusmanın en sık görülen nedenidir. Ne kadar kötü de olsa, bu durum genellikle çabuk (çoğu kez 24 Saat içinde) geçer, belirtiler birkaç Gün daha sürebilir. Viral gastroenteritin tedavisi yoktur. Hastalık seyrini izlemelidir. Kendinizi daha iyi hissetmek için kendi kendine tedavi yöntemleri uygulayabilir ve bu durumun en ciddi sonucu olan Su kaybını önleyebilirsiniz.
Gıda zehirlenmesi : Mideniz bulanıyor ve kusuyorsunuz ve kısa süre önce bozuk (bakteri bulaşmış) yiyecekler yediniz. Birçok farklı bakteri cinsi gıda zehirlenmesine yol açabilir. Mide bulantısı ve kusma genellikle bozuk yiyeceği yedikten 6 a?? 48 saat sonra başlar ve bu belirtiler 1 a?? 2 gün içinde kendiliğinden geçer. O zamana kadar su kaybını önlemek için kendi kendine tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.
-Kendiniz Ne Yapabilirsiniz?
Katı yiyecekler yiyebileceğinizi hissettiğinizde mideye dokunmayan, Ekmek ve kraker gibi nişastalı yiyeceklerle başlayın, ama yağ yemeyin. Bir süre için yağlı yemeklerden ve süt ürünlerinden kaçının.
Hamilelik söz konusuysa, kraker veya kuru ekmeği deneyin. Gün boyunca sık ve az yiyin.
-Önleme
Taşıt tutmasına karşı, yola çıkmadan bir saat önce reçetesiz satılan bir ilaç alabilirsiniz (sürücü sizseniz, sakın bu tür bir ilaç içmeyin, baş dönmesi yapar). Yola çıkmadan 15 Dakika önce sonra dört Saatte bir yan etki yapmayan zencefil kapsülleri (400 miligramlık) de içebilirsiniz.
Gıda zehirlenmesine bağlı mide bulantısı ve kusmayı önleyebilmek için şu kurallara uyun:
Sıcak yemekleri Sıcak, soğuk yemekleri soğuk muhafaza edin; yemek pişirirken sık sık elinizi yıkayın; çiğ etin bulunduğu yere başka yiyecekler koymayın; etleri iyice (suları berraklaşıncaya kadar) pişirin.
Öteki Nedenler İlacın yan etkisi Hamilelik Gastrit Taşıt tutması Duygusal altüstlük Migren Ülser Başta yaralanma Menenjit Apandisit Akut glokom Diyafram fıtığı Safra kesesi taşı Uyuşturucuyu bırakma Bulimia
-Çocuğunuzun Tedavisi
Kusan bir çocukta aşağıdaki belirtilerden herhangi birisini görürseniz, derhal acil yardım isteyin:
Üç Saati geçen sürekli karın ağrısı, dilde kuruluk, Anormal baş dönmesi, yeşil-sarı kusmuk.
Sık sık ve nedenini anlayamadığınız bir şekilde mideniz mi bulanıyor? Kokulara, yediklerinize hatta sinirlenmeye karşı tepkilerinizde bulantı ön planda mı? Tıbbi yardım aramadan ya da ilaçlara sarılmadan önce evde alabileceğiniz bazı önlemler var:
• Odanızı serin tutun
• Yağlı veya kızartılmış yiyeceklerden uzak durun
• Margarin veya tereyağı yemeyin
• Bol miktarda su için, su midenizdeki asitleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur
• İçecekleri yavaş yavaş için
• Az miktarda soda için
• Bir şeyler yiyin! Gün boyunca iki veya üç defa çok yemek yerine dört veya beş öğün veya az yemek yiyin
• Büyük öğünleri akşam yerine öğlen yiyin
• Yemek yedikten sonra en az bir yarım saat boyunca yatmayın
• Yatmak zorundaysanız, başınızı ayaklarınızdan yukarıda tutun
• Sabah uyandığınızda hafif, midenize dokunmayan şeyler yiyin
• Yemeden önce Sıcak yemeklerin ve içeceklerin oda sıcaklığına gelinceye kadar soğumasını bekleyin
• Evden uzaktayken veya seyahat sırasında kötü hissederseniz, emmek için yanınızda şeker bulundurun
• Temiz Hava Alın ve kısa bir yürüme de olsa hafif egzersiz yapın
• Esneme veya ağır egzersiz mide bulantısı daha da kötüleştirebileceğini unumayın
• Nane ve papatya gibi bitkisel çaylar mide bulantısını tedavi etmek için işe yarayabilirler
• Nane çayı, nane yağının dumanını içinize çekin.
• Nane ile Limonun kaynatılarak içilmesine kocakarı ilacı demeyin, genellikle işe yarar
• Zencefil yararlı olabilir
Mide bulantısı fizyolojik bir olaydır. Bu can sıkıcı durum, genelde mide ve iç kulağa dayalı nedenlerden oluşur.
Mide bulantısı insanlan en ok sarsan vücut inyallerinden birisidir. Mide bulantısı fizyolojik bir olaydır, iç kulakta bulunan denge merkezinde çok karmaşık bir sistem vardır. Burada bulunan su dolu bir boşluk içinde küçük torbacıklar bulunmaktadır. Bu torbacıklann içinde minik kirpiklere benzer hücreler vardır. Aynı zamanda bu lenf Suyunun içinde minik kireç taşçıklan bulunur. Baş çok sallandığında, bu taşlar kıllara dokunup, hem denge sistemine, hem de sinir sistemi yoluyla sindirim sistemine kumanda eden sinirlere etki yaparak bulantıya yol açarlar. Mide bulantısının, mideye ve iç kulağa dayalı nedenleri olabilir.
Yolculuk sırasında başın sallanması, bu bulantıya neden olur.
Bunu önleyebilmek için çeşidi yollar deneyebilirsiniz.
Mide bulantısına karşı yararı denenmiş ilaçlar vardır.
Otomobil kullananlarda o sırada mide bulantısı görülmez, çünkü direksiyondaki kişi başını sabit tutmaktadır. Aynca sürekli karşıya bakar, belirli bir noktayı gözden kaçırmamak için başını ve gözlerin hep aynı düzeyde tutmaya çalışır. bulantıyı önlemek için bu durumu örnek alarak, başı dik ve aynı düzeyde tutmak ve uzakta bir noktaya bakmak yararlı olabilir.
Bulantıyı önlemek için çene düzeyinde tutulacak bir dergi, ya da düz bir Kağıt ile kollan yüksekti tutmaya çalışmak da iyi bir yöntemdir.
Çocuklar için en uygun yöntem, onlan yatırmaktır. Yolculuk sırasında yatarak bu sallantıyı bir ölçüde azaltabilirsiniz.
Bulantıya Karşı Şifalı Bitki Reçeteleri:
Ebegümeci:
1 bardak kaynar suya, 5-6 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, Günde 2-3 bardak içilir.
Adaçayı:
a ) 1bardak kaynar su­ya, 2-10 gr ufalanmış bitki ko­nur, 10 dk beldetilir, günde 2-3 bardak içilir.
b ) Adaçayı toz haline getirilir, gün­de 3 defa 0.5-3 gr içilir.
Nane:
a) 1 bardak kaynar suya, 8-10 gr kuru nane konur, 10 dk beldetilir, günde 2 bardak sabah ve akşam içilir (bilhassa asabi mide bulantılarında).
b ) Nane suyundan günde 20-80 gr alınır.
c ) Nane esansından günde 2-10 damla şekerle alınır.
d ) Nane yaprakları toz haline geti­rilir, günde 3 defa 1-4 gr içilir.
Yarpuz (Fılıskın):
a) 1 bardak kaynar suya, 8-10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar­dak içilir.
b ) Yarpuz yağından günde 2-10 damla şekerle alınır.
Kekik:
a) 1 bardak kaynar suya, 2-3 gr kekik konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içijir.
b ) Kekik toz halinde günde 3 defa 1-4 gr içilir. Kekik suyuna Limon sıkılıp içilir.
Acı Pelin - Büyük Pelin:
a ) 1 bardak kaynar suya, l -6 gr bnli konur, 10 dk bekletilir, Balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir.
b ) Pelin otu toz haline getiril günde 1-2 gr içilir. Pelin yağı kullanılır.
Zencefil:
a ) 1 bardak kaynar suya, l çay kaşığı toz zencefil konur, 10 dk beldetilir, günde bardak içilir.
b ) Toz zencefilden günde 3 defa yarım, l çay kaşığı içilir.
c )Zencefil kökleri kaynatılır, gün­de 3-4 bardak içilir.
Lavanta Yağı:
Lavanta yağın­dan günde 3 defa 3.5 damla bir j kesme şekerle alınır.
Oğulotu:
45 gr oğulotu, 30 gr kedi otu kökü karıştırılır, l bar­dak kaynar suya, 5-10 gr konur. 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar­dak yemeklerden önce içilir.
Ihlamur:
Ihlamur haşlanır günde birkaç çay bardağı içilir.
Anason Tohumu:
a ) 1 bardak kaynar suya, 2-4 gr Anason tohu­mu konur, 10 dk bekletilir, gün­de 2-3 bardak içilir.
b ) Anason toz haline getirilir, gün­de 1-2 defa 0.5-1 gr içilir.
Mide Bulantısı Nasıl Oluşuyor
karının etrafında bulunan kasların kuvvetli kasılmasından dolayı mide bosalır yani kusmak denilen olay meydana gelır sürekli kusacakmıs gibi hissetmekte mide bulantısıdır genellikle nedeni vıral gastroenterit dedigimiz sindirim sisteminin iltihaplanmasıdır ve bir kac kusma nöbetınden sonra kendı kendıne geçer bu dönemde genelde ishalde oldugu için su kaybını önlemek gerekir
gıda zehirlenmelerıde en önemli ikinci nedenidir yediginiz bir besine önceden bakteri bulaşmıs ve bozuk bir hale gelmiştir böyle zamanlarda da bir kac kusma nöbeti gecirebilirsiniz kendinizi katı yıyecek yemege hazır hissettiginizde nişastalı yiyecekler yiyin yaglı ve süt ürünlerinden kacının
psikolojik nedenlere baglı mide bulantıları ve gastroentrolojik rahatsızlıklara baglı mide bulantıları için gerekli ilaçlar uzman psikiyatrist ve gastroentroloji uzmanları tarafından verilir
arac tutmasına baglı mide bulantıları için de recetesiz satılan mide bulantısı ilaçlarını kullanabilirsınız sürücü iseniz kesinlikle bu ilaçları kullanmayın
bir de hamile bayanların mide bulantıları hamileligin dogal seyri içinde bir olaydır.