Mahkeme: Skopi Çekimi Radyoloji Teknisyeninin Görevi Değil

Bilindiği üzere Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerlerinin görev tanımları Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 141. Madde de açıklanmıştır. İlgili medde de radyoloji teknisyenleri ‘’Uzmanlık gerektiren grafiler ile skopi ve skopi ile ilişkili filmler hariç diğer tüm grafileri çeker’’ denilmektedir. Daha önce konuyla ilgili değişik mahkeme kararları ve Danıştay 5. Daire Mahkemesinin de bu konuda kararı mevcut iken,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 12.07.2013 tarih 7706 sayılı genel yazısı ile ameliyathanelerdeki C- kolu skopi cihazlarının kullanımı için radyoloji teknisyenlerinin görevlendirilmesini duyurmuştur.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Röntgen Teknisyeni olarak görev yapan üyelerimiz Abdullah ORHAN,Mehmet Metin ÖZTEKİN ve Şuayip ŞEKER adına dernek avukatımız Ruken SÜPHANDAĞ, Radyoloji Teknisyenlerinin ameliyathane ve anjiografi’ de kullanılan “skopi” cihazıyla yapılacak islerde ilgili işlemin geri alınması amacıyla mahkemeye yapılan başvuruda benzer konuda uygulamanın yargı kararının bulunduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi 3 ayrı kararda ‘’ röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacıların, yönetmelikle belirlenen görevlerinin dışında tutulan “skopi yapma” görevi ile görevlendirilmelerine olanak bulunmadığından, söz konusu görevlendirme işleminin geri alınması ve iptaline karar vermiştir.

Bu karar ile ameliyathane ve anjio işlemlerinde ‘’skopi’’ işlemlerinde radyoloji teknisyenlerinin çalışamıyacağı belirtilmektedir.

TÜMRAD-DER olarak üyelerimizi ve dernek avukatımız Ruken SÜPHANDAĞ’ı kutluyoruz. Başvuru halinde dernek avukatımız dernek üyelerine gerekli hukuki destek sağlayacaktır.

MAHKEME’DEN 3 AYRI KARAR:    1.karar      2.karar     3.karar

DANIŞTAY’IN SKOPİ İLE İLGİLİ KARARI tıklayınız>>

Yorumlar