Müezzinoğlu’na 2014 Yılı Sağlık Personeli Alımı Soruldu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na 2014 Yılında Sağlık Personeli Alımı yapılacak mı diye soruldu..

2014 yılında Sağlık Bakanlığına alınacak personel sayısı ve unvanlara göre dağılımı, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU na soruldu.

Ankara milletvekili Aylin NAZLIAKA tarafından verilen soru önergesinde yer verilen hususlar şöyle:

“Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kanal 32 Televizyonu’nda bir programa katılmış, izleyiciler tarafından fizyoterapistlerin durumuyla ilgili olarak yöneltilen bir soruya “Bu ay yani Mart ayının 24’ünde 5750 yeni kadrolu sağlık personeli alacağız. Bunların bir kısmı fizyoterapist, bir kısmı tıbbi sekreter, bir kısmı hemşire ve ebelerden oluşacak ama büyük bir çoğunluğu hemşire ve ebelerden oluşacak” yanıtını vermiştir.

Bizzat Sağlık Bakanı tarafından yapılan bu açıklamaya rağmen söz konusu tarihte her hangi bir personel alımı gerçekleşmediği görülmüştür. Sağlık gibi önemli bir alanın ve atama bekleyen vatandaşlarımızın umutlarının seçim malzemesi olarak kullanılması siyasi etik ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir durumdur.

Bu bağlamda;

1.Söz konusu açıklama bir seçim vaadi midir? Sağlık personeli alımına ilişkin açıklama hangi bilgi ve çalışmaya istinaden verilmiştir? Neden gerçekleşmemiştir?

2.2014 yılında Sağlık Bakanlığına alınacak personel sayısı ve unvanlara göre dağılımı nedir? Hastanelerimizde ve sağlık merkezlerinde nöbet sayıları ve yoğunluğu, personel eksiklikleri dikkate alındığında bu sayı yeterli olacak mıdır?

3. Ankara’da sağlık personeli açığı nedir? Unvanlara göre dağılımı nedir? İlçelere göre dağılımı nedir? 2014 yılında yapılacak atamalarda Ankara’ya kaç personel verilecektir?

4.Ankara’da kadrosu hastanelerde olan fakat görevlendirmeyle Bakanlığa çekilen personel sayısı ve unvanları nedir? Bu görevlendirmelerin gerekçesi nedir? Bu durum hastanelerde görevli personelin iş yükünü ve nöbet sayısını artırmıyor mu? Çalışma barışını olumsuz yönde etkilemiyor mu?”

memurunyeri.com

Yorumlar