Multipl Skleroz (MS)

Prof Dr Zeki GÖKÇİL, Multipl Skleroz (MS) hastalığının, genellikle 20-40 yaşları arasında gençlerde ortaya çıktığını belirtti. 

Ancak 10 yaşa kadar inebilen erken başlangıçlı ve 40 yaşından sonra ortaya çıkan geç başlangıçlı olgular da olabileceğini, kadınlarda, sosyo-ekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi yüksek kişilerde daha sık görüldüğünü ifade etti. Ülkemizde yaklaşık 40 bin kadar MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Nedeni henüz kesin olarak bilinemeyen bir hastalık olup santral sinir sisteminde, sinir telleri etrafındaki miyelin kılıfının zedelenmesi ile ortaya çıkar.

MS belirtileri, hastalığın seyri açısından hastadan hastaya büyük değişiklikler gösterebilir. Belirtiler, etkilenen sinir sistemi bölgesine göre farklıdır. Belirtiler; görme azlığı, çift görme, uyuşma, vücudun bir bölümünde kuvvet kaybı ya da duyu azlığı, denge bozukluğu, konuşma bozukluğu, titreme, idrar yapma zorluğu veya kaçırma şeklinde olabilir. Hastalığın ilk belirtileri birkaç gün içinde ortaya çıkabilir ve bu belirtiler zaman zaman ataklar ve düzelmeler şeklinde seyredebilir.

Multipl Skleroz bulaşıcı, kalıtsal ya da ölümcül bir hastalık değildir. Ortalama yaşam süresi açısından MS'li hastalar ile sağlıklı kişiler arasında önemli bir fark olmadığı ortaya konulmuştur.

MS’de bir atağın ne kadar süreceği ve ne zaman geçeceği önceden bilinemez. Ataklar olduğunda hasta doktoruna başvurmalı ve gerekirse tetkikler yapılarak mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmelidir. Bazı MS'li hastalar bir ataktan sonra bazen uzun yıllar ikinci bir atak geçirmeyebilirler.

MS tanısında ilk basamak, görme azlığı ya da kaybı, çift görme, uyuşma, vücudun bir bölümünde kuvvet kaybı ya da duyu azlığı, denge bozukluğu, konuşma bozukluğu, titreme, idrar yapma zorluğu veya kaçırma… gibi yakınmaların Nöroloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesidir .Tıpta tanı yöntemlerindeki büyük gelişmelere rağmen MS tanısı esas olarak hastanın öyküsü ile bulgu ve belirtilere dayanır. Tanıya yardımcı laboratuar yöntemlerden en önemlisi; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’dir. Ayrıca, beyin omurilik sıvısının (BOS) özelliklerinin incelenmesi ve görsel, işitsel ve duyusal uyarılmış yanıtlar da tanıya yardımcı olabilir. Hastadan alınan detaylı öykü, nörolojik muayene ve gerekli görülerek yapılan laboratuar incelemeleri genellikle kesin tanıyı sağlar.

Nöroloji uzmanı Dr Gökçil, MS’li hastaya uygulanacak tedavi yöntemi, ilaç seçimi ve süresi gibi kararların, hastayı izleyen doktor tarafından verilmesi gerektiğini belirtti. Hastalığın seyrinin hastadan hastaya değişebileceğini ve tedavisinin farklı olabileceğini vurguladı...