Radyolojide Mesai Saatlerinde Yeni Bir Dava Kazanıldı

Radyoloji çalışanlarının çalışma saatlerini 25 saatten 45 saate çıkaran 08.10.2007 tarih ve 21025 Genelgenin 01.05.2008 tarihinde Danıştay İdari Davalar Genel Kurulunun kararı ile yürütmesi durdurulmuştu.


İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji kliniğinde görev yapan röntgen teknisyeni bir üyemizin 7 aylık sürede fazladan çalıştığı günlük 4 saatlik çalışmanın karşılığının ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine dava açılmıştı.

Davayı görüşen 10. İdare Mahkemesi Danıştay’ın verdiği çalışma saatleri hakkındaki yürütmeyi durdurma kararına dikkat çekerek ” Genel ve düzenleyici nitelikteki bir idari işlemin yürütmesinin durdurulması yolundaki kararın, o düzenleme ile ilgili herkes için hüküm ifade edeceğine dikkat çekerek davacı röntgen teknisyeninin kararın hukuki sonuçlarından yararlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mahkeme kararında idarenin röntgen teknisyenini fazla çalışmanın karşılığını istediği başvurunun reddedilmesi işleminin hukuka uyarlılığının bulunmadığına karar verilerek işlemin iptaline hükmedildi.