Türkiye’nin tıbbi görüntüleme karnesi zayıf

Tıp Gör Der, Türkiye’nin 2013 yılı teknoloji haritasını çıkardı. Buna göre 81 ilde 2 bin 182 ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazı var, 1 milyon kişiye düşen cihaz sayısı 28, birçok ilde ise bu cihazlar bulunmuyor.

İSTANBUL - Birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisini sağlayan MR, BT, PET/CT ve radyoterapi cihazlarından oluşan ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının Türkiye haritasını, Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği (Tıp Gör Der) açıkladı.

Tıp Gör Der Yönetim Kurulu Başkanı Esen Tümer, Türkiye’de her 1 milyon kişiye 28 ileri teknolojili tıbbi görüntüleme ve tedavi cihazının düştüğünü ve Türkiye’deki 81 ilde sadece 2 bin 182 adet MR, bilgisayarlı tomografi, PET/CT ve radyoterapi cihazının bulunduğunu söyledi. Sayının azlığına dikkat çeken Tümer, Türkiye genelinde homojen bir dağılım olmadığını belirtti.

Bu cihazların en yoğun olduğu illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir’in geldiğini ifade eden Tümer, “Ülkemizdeki tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısı her geçen yıl artmasına rağmen Batı Avrupa’daki tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısı Türkiye’nin yaklaşık üç katı. Türkiye’deki cihazları hem nicelik hem de nitelik açısından yukarıya taşırsak birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisinde çok önemli bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum” dedi.
1 MİLYON KİŞİYE 9,9 ADET MR CİHAZI
Türkiye’de en fazla bulunan ileri teknolojili görüntüleme cihazının bilgisayarlı tomografi olduğunu belirten Tümer, 1.150 adet BT cihazı olduğunu, her 1 milyon kişiye 15 adet BT cihazı düştüğünü söyledi, “Avrupa’daki BT cihazlarının ortalamasının Türkiye’nin 2 katıdır” diye konuştu.

Tümer, manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazınınTürkiye’de 760 adet bulunduğuna ve her 1 milyon kişiye sadece 9,9 MR cihazı düştüğüne dikkat çekti.

96 ADET PET/CT CİHAZI VAR
Esen Tümer, günümüzde hızla artan kanser vakalarının tanı ve tedavi sürecinin izlenmesinde kullanılan en gelişmiş teknoloji olan pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) cihazından Türkiye genelinde sadece 96 adet bulunduğunu açıkladı. Ülkemizde 1 milyon kişiye 1,2 adet PET/CT cihazı düştüğünü ifade eden Tümer, 28 ilde PET/CT cihazı bulunduğunu ve bu oranın Avrupa’nın yaklaşık dörtte biri olduğunu söyledi.

Kanser tedavisinde kullanılan lineer akseleratör cihazından ise Türkiye’de 176 adet bulunduğunu bildiren Tümer, Avrupa’daki radyoterapi cihazlarının ortalamasının 1 milyon kişiye 6 adet ile Türkiye’nin 2,5 katı olduğunu ve Türkiye’de her 1 milyon kişiye 2,3 adet radyoterapi cihazı düştüğünü belirtti.

ÖZEL HASTANELERDE TEKNOLOJİ YATIRIMI DAHA FAZLA
İleri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının kamu ve özel hastanelerdeki dağılımından da bahseden Esen Tümer şunları söyledi: “BT cihazlarının %46’sının kamuda, %54’ünün özel hastanelerde olduğu, MR cihazlarının %35’inin kamuda, %65’inin özel hastanelerde olduğu görülüyor. PET/CT’de ise tablo %48 kamu, %52 özel hastaneler şeklinde. Radyoterapi cihazının kamu hastanelerindeki oranı ise diğer cihazlara nazaran daha yüksek; %63’ü kamu,% 37 ise özel hastanelerde yer alıyor.”

CİHAZLARIN YAŞLARI SARI ALARM VERİYOR
Esen Tümer, Türkiye’deki cihazların sayıca Avrupa’nın çok gerisinde kaldığı gibi nitelik olarak da sorun taşıdığını ifade etti. Radyoloji, Elektromedikal ve Sağlık-Bakım IT Endüstrilerini temsil eden Avrupa Koordinasyon Komitesi - COCIR tarafından belirlenen kurulu cihaz tabanının yaş profillerinin olması gereken ideal oranını Tümer şöyle açıkladı: “Nitelik açısından ideale ulaşabilmek için tüm cihazların %60’ının 0-5 yaş arası, %30’unun 6-10 yaş arası, %10’unun ise 10 yaş ve üstü olması gerekiyor. Türkiye’deki cihazlar Altın Oran uygulamasına göre şu anda sarı alarm veriyor. Kabul edilen altın kurallar gereği cihazların yaşları son derece önemli. Bu açıdan yenilenen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak daha sağlıklı bir toplum için olmazsa olmaz şartlardan biri.”

Yorumlar