Bozok Üniversitesine Sağlık Personeli Alımı Yapılacak (1 Radyoloji Teknikeri)

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde 2012 Yılı KPSS 

(Bgrubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7′ nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
4-2012 yılı KPSS (B) (Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) grubu sınavına girmiş olmak,
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
SIRA NOUNVANISAYIARANAN NİTELİKLER
1Hemşire11-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu. 2-İlamn yayınlandığı tarihten itibaren 25 yaşından gün almamış, 3-Belgelendirmek şartıyla prim yatırılarak alanında en az bir yıl hemşire olarak çalışmış olmak
2Sağlık Teknikeri1Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
3Sağlık Teknikeri1Patoloji Laboratuarı veya Patoloji Laboratuarı Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
4Fizyoterapist11-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu, 2- Belgelendirmek şartıyla prim yatırılarak alanında en az dört yıl Fizyoterapist olarak çalışmış, 3-Bobath Terapi ve Refleksoloji alanlarında çalışmış olmak
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan (Atatürk Yolu 7. KM. Erdoğan Akdağ Kamp. İdari Birimler Binası Kat :3 / YOZGAT) ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2012 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-B SÖZLEŞMELİ BAŞVURU FORMU

İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belge fotokopisi,
3- Fotoğraf bir adet Başvuru Formuna yapıştırılacak.(son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (web sayfamızdan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.),
5- İlanda sertifika istenmiş ise belgesi,
6-Başvurulan unvanda tecrübe istenmişse; SGK Hizmet Belgesi ve işyerinden alınan işyeri numarasının açıkça yazılı olduğu tecrübe belgesi.
7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getiremeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR: 
1- İlanımız POSTA Gazetesi’nde 02/05/2014 tarihinde 27626 ilan kodu ile yayımlanmıştır.
2- Son başvuru tarihi 20/05/2014 Salı günü saat 17.00’a kadar.
3- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
4- Başvuruda verilen tüm evraklar fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.


Yorumlar