Karaciğer Kitle Lezyonlarına Güncel Yaklaşım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Radyoloji, Gastroenteroloji, Tıbbı Onkoloji ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından “Fokal Karaciğer Kitlelerine Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı toplantı düzenlendi.


Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon'da düzenlenen toplantıda 50 katılımcı yer aldı. Toplantı, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bektaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğin ardından toplantıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Murat Danacı, toplantının amacının karaciğer tümöründeki mevcut durumda güncel yaklaşımların her bir bilim dalı gözüyle ortak olarak değerlendirilmesi olduğunu söyledi. Prof. Danacı, "Toplantıda karaciğerdeki lezyonların klinik değerlendirilmesi, radyolojik görüntüleme, mevcut cerrahi stratejiler, tıbbı onkolojik tedavi yöntemleri ve son olarak girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri sunuldu ve tartışıldı. Toplantı katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirildi” diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hepatoselüler kanser ve diğer tümörlerle ilgili tam bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bektaş ise, “Bu tür hastalıklar karaciğer nakli de dahil olmak üzere başarıyla tedavi edilmektedir.Bütün bu işlemler bir ekip çalışması ve disiplini içerisinde yürütülmektedir” dedi.

Yorumlar