OMÜ'de 50 Bilimadamı "Karaciğer Tümörü"nü Konuştu

Karaciğer tümörünün mevcut durumdaki güncel yaklaşımları OMÜ Radyoloji, Gastroenteroloji, Tıbbı Onkoloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından organize edilen toplantıda masaya yatırıldı


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon'da düzenlenen “Fokal Karaciğer Kitlelerine Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı toplantının açılış konuşmasını Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bektaş yaptı. Etkinliğin ardından toplantıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Murat Danacı, toplantının amacının karaciğer tümöründeki mevcut durumda güncel yaklaşımların her bir bilim dalı gözüyle ortak olarak değerlendirilmesi olduğunu söyledi. Prof. Danacı, "Toplantıda karaciğerdeki lezyonların klinik değerlendirilmesi, radyolojik görüntüleme, mevcut cerrahi stratejiler, tıbbı onkolojik tedavi yöntemleri ve son olarak girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri sunuldu ve tartışıldı. Toplantı katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirildi.” diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi'nde hepatoselüler kanser ve diğer tümörlerle ilgili tam bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bektaş ise “Bu tür hastalıklar karaciğer nakli de dahil olmak üzere başarıyla tedavi edilmektedir. Bütün bu işlemler bir ekip çalışması ve disiplini içerisinde yürütülmektedir.” dedi.

CİHAN

Yorumlar