Sağlık Hukuku’nda Sağlık Çalışanlarının Hakları Paneli

Sağlık Hukuku’nda Sağlık Çalışanlarının Hakları Paneli Düzenlenecek.

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
03.05.2014, Cumartesi [14:00-17:45]

“SAĞLIK HUKUKU’NDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI” PANELİ
İstanbul Eczacı Odası Kültür Merkezi
Meşrutiyet Caddesi, Aslı Han, K:4, Galatasaray Lisesi Karşısı, Beyoğlu, İstanbul

14:00-14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Av. Hüseyin ÖZBEK * İstanbul Barosu Genel Sekreteri
Dr. Samet MENGÜÇ * İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan OĞAN * Türk Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
Av. Ümit ERDEM *İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı

I. OTURUM
Oturum Başkanı
Dr. Ümit ŞEN * İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

KONUŞMACILAR

14:30–14:50
“Sağlıkta Dönüşüm Programı İle Değişen Çalışma Koşulları”
Dr. Süheyla AĞKOÇ
İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu

14:50-15:10
“Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları”
Dr. Coşkun CANIVAR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABDalı

15:10-15:30
“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve İş Kazası Kavramı”
Dr. Hasan OĞAN
T.T.B. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

15:30-15:45 SORU – YANIT
15:45-16:00 KAHVE ARASI

II. OTURUM
Oturum Başkanı
Av. Hüseyin ÖZBEK * İstanbul Barosu Genel Sekreteri

KONUŞMACILAR

16:00-16:20
“Sağlık Çalışanlarının Anayasal Hakları”
Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

16:20-16:40
“Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hakkı İle İlgili Mevzuat ve İş Hukuku Yaklaşımı”
Av. Süreyya TURAN
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

16:40-17:00
“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing ve Yargısal Korunma”
Av. Ümit ERDEM
Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı

17:00-17:20
“Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hakkı İle İlgili Davalar ve Mahkeme Kararları”
Av. O. Meriç EYÜBOĞLU
İstanbul Tabip Odası Hukuk Müşaviri

17:20-17:30 SORU YANIT
17:30-17:45 KAPANIŞ KONUŞMALARI

Yorumlar