Danıştaydan 5 Saat Kararı

Tümradder:
Radyasyon ile çalışan sağlık personelinin çalışma sürelerini düzenleyen 30.01.2010 tarih 27478 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun ile 3153 Sayılı Radyoloji Kanunu'na Ek madde konularak Tüzükteki haftalık 25 saat çalışma süresi 35 saat olarak düzenlenmişti.
Derneğimiz TÜMRAD-DER 12.02.2010 tarihinde  Kanun'un İptali ve çalışma sürelerinin tekrar 25 saat şeklinde devamı için açtığı dava sonuçlandı...

MAHKEME KARARI HUKUKİ DEĞİLDİR! 20 BİN RADYASYON ÇALIŞANININ VİCDANINI YARALAMIŞTIR KARAR GEREKÇELERİ RADYOLOJİ ÇALIŞANLARINI TATMİN ETMEMİŞTİR.
Danıştayın 4 yıl sonra gelen kararı ne yazıkki sayısı 20 Bin'i geçen radyasyon ile çalışan sağlık personelinin nezninde HAK ve ADALET yarini bulmamıştır. Mahkemenin kararda ileri sürdüğü gerekçeler biz radyasyon çalışanlarını tatmin etmemiştir. Dava dosyasında ileri sürülen ''Radyasyonun Biyolojik Etkileri'' ile ilgili bilimsel çalışmalar, uluslar arası sözleşmeler ve Türkiye'de radyasyon çalışanlarına yönelik yapılan sağlık durumlarını ortaya koyan raporlar  ve diğer iddialarımız mahkeme tarafından dikkate alınmamış, görmezden gelinmiştir. Bu nedenle bu kararın hukuki olmadığını iddia ediyoruz.

TÜMRAD-DER olarak PES ETMEYECEĞİZ!
Hukuki mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada HAK ve ADALET yerini buluna kadar devam edecektir.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Bu kararla Danıştay konu hakkında kesin kararını vermiştir. Bu konuyla alakalı açılmış tüm davalar(Bireysel ve kurumsal) aleyhte sonuçlanacaktır. Ancak 30 gün içerisinde karara itiraz edilerek davanın DANIŞTAY İDARİ DAVALAR GENEL KURULU'nda görüşülmesi sağlanacaktır. Buradan çıkacak sonuç Danıştay yolunun ve sürecinin bittiğini gösterecektir. Danıştay sürecinin bitmesi ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel ve kurumsal basvurular yapılacak, Anayasa Mahkemesi'nden de olumsuz yanıt alınması durumunda AİHM ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) yolu açılacaktır.

Derneğimizin avukatları bu karara itiraz ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmekte olup en kısa zamanda üst mahkemeye itiraz hakkını kullanacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

TÜMRAD-DER Yönetim Kurulu

MAHKEME KARARINI indirmek için tıklayınız..>>>>

Yorumlar