Devlet Memurluğu Kalkıyor, Kamu Çalışanı Oluyor

Başbakan Recep Tayyip ERDOAĞAN imzalı Torba Kanun tasarası Meclis’e sevk edildi.


BU KANUN TEKLİFİNİN KAMUDA TAŞERONLAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN YAPILDIĞINI UNUTMAMAKTA FAYDA VAR

KANUNUN DİĞER BİR AMACIDA DEVLET MEMURLUĞUNU BİTİRİP YERİNE KAMU ÇALIŞANI İFADESİNİ KULLANMAKTIR.

Bu güne kadar 4857 sayılı kanunda yer alan bir çok eksikliğin giderildiğini görüyoruz.

Madde1 4857 sayılı kanun 2.maddesin 8 fıkrasını değiştilmiş ve 2 maddenin 9 v e 10 fırkalrı yürülükten kalkmış görünüyor.

2.Maddenin 7.fırkasına aykırı hareket ederek Alt İşverene iş verilmesi veya asıl işveren işçilerin haklarını kısıtlamak sureti ile alt işveren tarafından işe alınarak çalışmasını tesbiti ve mahkeme kararı ile belirlenmesi halinde ALT İŞVERENİN İŞÇİLERE ÖDEYECEĞİ ÜCRET VE DİĞER SOSYAL HAKLAR ASIL İŞVERENİN EMSAL İŞÇİSİNE ÖDENEN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARDAN AŞAĞI OLAMAYACAĞINI HÜKMEDİYOR.

MADDE3 4857 Sayılı kanunun 36 maddesinin 5.maddesi değiştiriliyor.

“İŞVERENLER,ALT İŞVERENE İŞ VERMLERİ HALİNDE,ALT İŞVERENLERİN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ İŞÇİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE VEYA AYLIK OLARAK RESEN KONTROL ETMEK VARSA ÖDENMEYEN MAAŞ VE DİĞER HAKLARI ALT İŞVERENİN HAK EDİŞİNDEN KESİLEREK İŞÇİNİN HESABINA AKTARMAYI HÜKMEDİYOR.

MADDE 6 4857 Sayılı Kanunun 56.maddesi değiştirilerek ek fırka eklendiğini görüyoruz.

“ALT İŞVEREN İŞÇİLERDEN,ALT İŞVERENİ DEĞİŞSE BİLE AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE YILLIK ÜCRELİ İZİN SÜRESİ,AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞTIKLARI SÜRELER DİKKATE HESAPLANMASI HÜKMEDİLİYOR
ASIL İŞVERENE ALT İŞVEREN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAK KAZANDIKLARI YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİN KULLANILIP KULANILMADIĞINI KONTROL ETME GÖREVİ VERİLİYOR
AYRICA ÜCRETLİ YILLIK İZİNLERİN YIL İÇERİSİNDE KULLANILMASINI İSTİYOR
ALT İŞVERENDEN İSE TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU İZİN KAYIT BELGELERİNİN BİR ÖRNEĞİNİ ASIL İŞVERENE VERMEYİ DE GARENTİ ALTINA ALMIŞ

MADDE 8 4857 Sayılı Kanunun 98 maddesi başlığı ile birlikte değitirilmiş

ALT İŞVERENLİK HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK olarak Değiştirilmiş ve
ÇOK NET BİR TANIM GELMİŞ MADDE 98 KANUNUN 2.MADDESİNİN 8 FIRKASINA AYKIRI DAVRANAN İŞVEREN VE ALT İŞVERENE YADA VEKİLLERİNE HER BİR İŞÇİ İÇİN 2000TL İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLİYOR (DEĞİŞTİRLRBİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORM İŞVERNLER VE ALT İŞVERNLER İTİRAZ EDECEKLERDİR)

MADDE 9:4857 Sayılı Kanun 112 maddesi değiştirilmiş ek fırkalar eklenmiş

04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUN 62 maddesinin e) bendi kapsamında ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARI İKİ (2) MADDE İLE GARENTİ ALTINA ALINMIŞ AYRICA 1475 SAYILI İŞ KANUN 14 MADDESİ İLE KIDEM TAZMİNATINI HÜKMEDİYOR.4734 SAYIL KANUN 62 MADDESİNİN e)FIRKASI GEREĞİ İŞÇİNİN HESABINA TAZMİNATLARIN YATIRILMASINI HÜKMEDİYOR.ASIL İŞVEREN VE İDARLERE BU İŞİN TAKİBİ HÜKMEDİYOR
4734 SAYILI KANUN EK 8.MADDESİNİN I(BİRİNCİ) FIRKASININ A) VE B) BENTLERİ GEREĞİ HİZMET KALAEMİNDEN ÖDENME YAPILMASINI HÜKMEDİYOR.

TAŞERON İŞÇİLERİN SENDİKALŞMASININ ÖNÜ AÇILIYOR. 4734 SAYILI KANUNLA UYUMLAŞTIRILIYOR

Alt İşverenin sorumluğu kadar İşvereninde sorumluluklarının eşitlendiğini ve çoğu sorumluluğu işveren yüklediğini görüyoruz.
Özellikle Sağlıkta Taşeron işçilere ve madencilere önemli haklar getiriyor
Taşeron çalışanalara 3 yıl süreli çalışma hakkı sağlanmış burada kurumun işin niteliği ve işin süresi esas alınmış olsada iyi bir gelişme
Kıdem tazminatı işin Alt işveren değişse bile artık bunun takibinden iş veren sorumlu tutuluyor.Bu Konu ile ilgili Yönetmelik Çıkartılacak
Kıdem tazminatları alt işveren tarafından işçiden istenecek evrakalrın tamamlanması mütakiben işveren sunma zorunluluğu var.
Kıdem tazminatlarının işçinin hesabına yatırılmasını Alt işverenden daha çok İşverene hükmetmiş durumda
3′üncü tüp bebek müjdesi
Kanun tasarıdan, doğum borçlanması
Genel sağlık sigortası borcuna yapılandırma da çıktı
Taşeron ve yeraltında çalışan işçilere yönelik önemli düzenlemeleri de içeren tasarı 61 maddeden oluşuyor.
KANUN İLE İLGİLİ DİĞER MADDELERİN AÇIKLAMASINI KISA BİR SÜRE SONRA YAYINLAYACAĞIZ.
Bilindiği gibi Sağlık Çalışanlarını taşeronlaştıran yasanın 11 sene önce çıktığından malesef kimsenin ya haberi yok.Yada öyle davranıyor

4924 sayılı yasanın 11 inci maddesi ile 657 sayılı yasanın 36 ıncı maddesinin III sıra bendine eklenen paragraf ile Sağlık Çalışanları Taşeron kanalıyla pek tabiki çalıştırılabilir. 4924 sayılı yasanın 11 inci maddesi ile 657 sayılı yasanın 36 ıncı maddesinin III sıra bendine eklenen paragraf “(Ek paragraf: 10/07/2003 – 4924 S.K./11. md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir” demek suretiyle isteyen Hastane Yöneticisi isteyen Genel Sekreter Sağlık Çalışanını taşeron kanalıyla çalıştırılabilir.

Sağlık Çalışanlarını taşeron kanalıyla çalıştırmakta hiçbir engel yoktur. Bu konuya ilgili en az 10 on yazı yazdım ama malesef ülkede sayısal üstünlüğü elinde bulunduranlar sayılarını artırmak için yan ve yandaşlık için sağlık çalışanını önemsenmedi.Hep dedim 657 DMK nın 36 maddesine eklen ek paragraf meslekleri öldürecek ve devlet işlerinin taşeronlar eli ile gördürüleceğini ifade etim.

Naparsınız Bazılarının Gözü Var Görmüyor,Kulağı Var Duymuyor.Kalbi Yok Acıma hissi kaybolmuş
Hiç kimsenin ağlamaya hakkı yok Dilediğiniz Şekilde Yönetilirsiniz.

HÜSEYİN AYHAN
Aktif Sağlık Sen Genel Başkanı

Yorumlar