İşte Sağlık Personelinin Emekli Maaş ve İkramiyeleri

Emekli Olan Sağlık Personeli Ne Kadar Maaş ve İkramiye Alacak?


İşte Hizmet sürelerine göre sağlık personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri.

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan sağlık personelinin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki en belirleyici unsur ek göstergedir.

30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan sağlık personelinden bazılarının, 2014 yılında alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.

SAĞLIK PERSONELİNDEN BAZILARININ 2014 YILI EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYESİ
UNVANEĞİTİMEK GÖSTERGEHİZMETYILIDERECE KADEMEEMEKLİ AYLIĞIEMEKLİ İKRAMİYESİ
*DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
*EBE
*HAYVAN SAĞLIK MEMURU
*HEMŞİRE
*LABORANT
*SAĞLIK MEMURU
*SAĞLIK SAVAŞ MEMURU
*SAĞLIK TEKNİKERİ
*SAĞLIK TEKNİSYENİ
*VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
*VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ
MESLEKİ LİSE1100302/61.44151.958
282/61.40548.494
252/61.35143.299
ÖNLİSANS2200301/41.69861.221
281/41.65557.140
251/41.59151.018
LİSANS2200301/41.69861.221
281/41.65557.140
251/41.59151.018
*BAKTERİOLOG
*DİYETİSYEN
*EBE
*FİZİKOTERAPİST
*FİZYOTERAPİST
*HEMŞİRE
*ODYOLOG
*PEDEGOG
*PSİKOLOG
*SAĞLIK FİZİKÇİSİ
*SOSYAL ÇALIŞMACI
*TIBBİ TEKNOLOG
MESLEKİ LİSANS3000301/41.74963.069
281/41.70558.864
251/41.64052.558
*BİYOLOG
*DİŞ HEKİMİ
*ECZACI
*TABİP
*UZMAN TABİP
*UZMAN VETERİNER HEKİM
*VETERİNER HEKİM
*TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIK BELGESİ ALANLAR VEYA BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLE KAZANMIŞ BULUNANLAR.
MESLEKİ LİSANS3600301/42.15377.622
281/42.09972.445
251/42.01864.685
-

Yorumlar