Radyoloji Sektöründe Çalışanların Sorunları Meclis'te

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye'de sağlık çalışanlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıdı

Performans ücretlerindeki dengesizlik, taşeron işçiler, bazı hasta yakınlarının tehditleri ve darp girişimleri. Yaklaşık 700 bin kişinin çalıştığı sağlık sektöründeki sorunlar saymakla bitmiyor. Sağlık çalışanlarının büyük bir bölümü ekonomik sorunlar yaşıyor ve ek iş arıyor. Türkiye hâla Sağlık Personeli bakımından Avrupa ortalamalarının yarısında.  Bu nedenle fazladan mesai yapılıyor. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tüm bu sorunları TBMM gündemine taşıdı. Türkkan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İşte Türkkan’ın önergesi;En çok taşeron işçinin çalıştığı sektörlerden biri olan sağlık sektöründeki sorunlar her geçen gün büyümektedir. Ekonomik yönden büyük sıkıntı içinde olan sağlık çalışanlarının büyük bir bölümü ek iş arama noktasına gelmiştir. Taşeron işçilerin çalıştırılması insan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Personel yetersizliği nedeniyle başta hemşireler olmak üzere pek çok sağlık çalışanı fazladan iki katı mesai yapmaktadır, yıllık izinlerini istedikleri zaman kullanamamaktadır. Hasta yakınlarının tehditleri karşısında sağlık çalışanları korku içinde görev yapmaktadır.
Bu nedenle;
1-Sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesi için kapsamlı genel bir reform düşünülmekte midir?
2-Sağlıkta taşeron uygulaması nedeniyle diplomasız radyoloji teknikerleri çalıştırılmakta, insan sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Bu konuda bir yaptırımınız olacak mıdır?
3-Radyasyon altında çalışan personelin geriye dönük ve hakkı olan 7 yerine 5 saat mesai yapma uygulamasına geri dönülmesi düşünülmekte midir?
4-Personel yetersizliğinden dolayı normal çalışma süresinin iki katı kadar mesai yapılmaktadır. Mesai saatleri normale dönecek midir? Yıllık izinler istenildiği zaman kullanılabilecek midir?
5-Bazı hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik  şiddet ve tehditleri karşısında sağlık çalışanları korku içinde yaşamaktadır. Psikolojik çöküntüye uğramaktadırlar.  Sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda ek tedbirler alınacak mıdır?
6-Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, gibi üst düzey çalışanlar ile asistan doktorlar arasında döner sermaye ödemelerinde çok ciddi bir uçurum vardır. Bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır?
7-Ek iş arama noktasına gelen personelin mağduriyeti giderilecek midir?
8-Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi Bakanlığınızın gündeminde midir ?
9-Üniversitelerde  görev yaparken 6495 sayılı yasayla kadroya geçen hemşire, sağlık memuru, ebe ve sağlık teknisyenlerinin 5 yıllık sözleşme imzaladıkları için eş durumundan tayinleri gerçekleşmemektedir. Diğer kamu çalışanlarının bu haktan faydalandığı düşünüldüğünde bu durum size göre  “çifte standart” değil midir?

Yorumlar