Ankara Üniversitesine 8 Radyoloji Teknikeri Alınacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 115 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.


Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 anestezi, 2 fizyoterapi, 2 pataloji, 8 sağlık teknikeri, 96 hemşire, 1 odyolog, 1 dil ve konuşma terapisti olmak üzere toplam 115 personel alacak.
I- GENEL ŞARTLAR 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2) 2014 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak. 3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
Kod
No
UNVANIKADRO
SAYISI
KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
01Hemşire96KPSSP3*Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak, 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.
02Diğer Sağlık Personeli
(Anestezi Teknikeri)
5KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının Anestezi programından mezun olmak, 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.
03Diğer Sağlık Personeli
(Sağlık Teknikeri)
8KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak, 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.
04Diğer Sağlık Personeli
(Odyolog)
1KPSSP3*Odyoloji lisans programı mezunu olmak ya da lisans mezunu olup, Odyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
05Diğer Sağlık Personeli
(Fizyoterapi Teknikeri)
2KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun olmak.
06Diğer Sağlık Personeli
(Dil ve Konuşma Terapisti)
1KPSSP3*Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak ya da lisans mezunu olup, Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
07Diğer Sağlık Personeli
(Patoloji Teknikeri)
2KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının patoloji laboratuar teknikleri programından mezun olmak. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.
TOPLAM115
I- GENEL ŞARTLAR

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır),
2) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için),
3) Diploma fotokopisi,
*Odyolog ve Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonuna başvuranların yüksek lisans veya doktora belgelerinin fotokopisi,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5)2014 yılı KPSS sonuç belgesi ile (İnternet çıktısı),
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine
müracaat etmeleri gerekmektedir.III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin Personel Daire Başkanlığına son başvuru tarihi
mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilemeyecektir.
Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 2 katı, diğer sağlık personeli
pozisyonunun 4 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim
etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),
2) 4 adet vesikalık fotoğraf,
3) Diploma fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek),
*Odyolog ile, Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonuna başvuranların yüksek lisans veya doktora belgelerinin fotokopisi (Aslı ibraz
edilecek),
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek),
5) 2014 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı) ,
6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),
7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).

Yorumlar