2014-KPSS-2014/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu Yayınlandı

ADAYLARIN DİKKATİNE! 


1-Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların
koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih
yapmamaları son derece önemlidir.

2-Adaylar, aynı düzeyde birden fazla Ortaöğretim/Önlisans/Lisans eğitim bilgisini ÖSYM Aday
İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabileceklerdir. Bunun yanında, Danıştay 12.Daire Başkanlığının
27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince, Teknik Hizmetler ve Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil, adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara
ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık
Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim
düzey(ler)indeki(ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını
sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş
oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.