Dünya Radyoloji Günü’nde isyan ettiren tablo

8 Kasım Dünya Radyoloji Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜMRAD-DER İzmir Temsilcisi Eyüp Başaran ve Yönetim Kurulu Üyesi Buse Boztuğ meslektaşlarının hayatlarını tehdit eden çok kötü şartlarda çalıştığını belirterek, “Yanlış uygulamalar nedeniyle radyoloji çalışanları radyasyonun kucağına itilmektedir” dedi.


Soma faciasının ardından bütün gözler madem ocaklarına çevrilmiş, alınmayan veya yanlış alınmış olan güvenlik önlemleri tepki toplamıştır. Fakat tepkiler bu faciadan kısa bir süre sonra Karaman’da bir madem faciasının daha yaşanmasına engel olmamıştır. Bir mesleğe gerçekten vakıf kişilerin iş güvenliği standartlarını oluşturması gerekirken, hem bir asıra yakın geçmiş tarihimizde hem de günümüz Türkiye’sinde, masa başında o işe vakıf olmayan kişilerce oluşturulmaktadır.

İşte bu meslek gruplarından bir tanesi Radyoterapi Teknikerliği, Nükleer tıp teknikerliği, Radyoloji Teknisyenliği ve Teknikerliğidir. Sağlık personelinin hakları her geçen gün elinden alınmakta köle gibi çalıştırılmaktadır. Bundan en büyük payı alan radyoloji teknikerleri olmuştur. Günümüz Türkiye’sinde Radyoloji Teknikerlerinin radyoaktif kaynaklarla çalıştığı tamamen gözardı edilerek

-Daha fazla çalıştırılmaktadır

-Daha fazla çekim yapmaktadır

-Daha fazla radyasyona maruz kalmaktadır

-Her fırsatta şua izinlerine göz dikilmektedir

-Her fırsatta fiili hizmet zammı elinden alınmaya çalışılmaktadır

Bu şartlar altında Radyoloji Teknikerleri görevini icra etmeye çalışmaktadır. Kaldı ki görsel ve yazılı medyada uzmanlar televizyon ve laptoplardan bile radyasyon gerekçesiyle uzak durulması gerektiğini açıklarken, bu tür yanlış uygulamalarla radyoloji çalışanları radyasyonun kucağına itilmektedir..Radyoloji Teknikerleri radyasyonla doğrudan çalışmasına rağmen, kapılarda kocaman kırmızı dikkat işaretleri bulunmasına rağmen, hala tehlikeli meslek grublarına dahil edilmemiştir.

Çalışma saatleri haftada 25 saat olan radyoloji teknisyenleri ve teknikerlerinin çalışma saatleri haftada 35 saate çıkartılmıştır. Buna ne kadar karşı çıkılsa da karar henüz değiştirilmiş değildir. Açılan davalar sonucunda 25 saati kazanan birçok hastanenin bulunması diğer kurumlara emsal olarak gösterilse de sonuç değişmemektedir. Ancak herkesin tek tek dava açıp para döküp mahkemelerle uğraşarak bu hakkı kazanması yerine yasanın değiştirilmesi derneğimizin ve tüm radyoloji teknikerlerinin beklediği somut bir adımdır.

Sağlıkta Avrupa ve dünya kalitesini yakalamak isteyen Türkiye profilinde radyolojiye, ana branş olmasına rağmen yeterli önem verilmemektedir. Radyoloji teknikerleri için 2 yıllık program asla yeterli değildir. Bu mesleği icra eden kişilerin en düşük radyasyonla en kaliteli görüntüler elde edebilecek kaliteye sahip olması gerekmektedir. Radyoaktif kaynaklarla doğrudan çalışan kişilerin lisans seviyesinde eğitime sahip olması gerekmektedir. Lisans seviyesinde radyoloji için de somut bir adım atılamamıştır.

ÖZEL SEKTÖR TERÖRÜ!!!!

Bütün bunlar yetmez gibi özel hastanelerde, görüntüleme merkezlerinde ve taşeron firmaların hizmet alımı adı altında devlet hastanelerinde çalıştırdıkları radyoloji Teknikerlerinin sigortaları işçi sınıfından gösterilerek şua izinleri verilmemekte, yasal olmamasına rağmen mesai saatlerinden fazla köle gibi çalıştırılmakta ve inanılmaz düşük maaşlar teklif edilmektedir.

Dahası mı ??? Diplomasız kişiler bu mesleği yaparak adeta dehşet saçmakta ve YETERLİ DENETİMLER YAPILAMAMAKTADIR.

Tüm bu şartlar altında 8 Kasım Dünya radyoloji gününü buruk bir şekilde kutlamaktayız. Tümrad-der olarak bizler bu haksızlıklarla mücadele ediyoruz ve yetkilileri büyük bir facia yaşanmadan önce bu sorunlara müdahale etmeye çağırıyoruz.

Sağlık sektörü bir TİCARETHANE DEĞİLDİR !

Yorumlar