Radyoloji Mezunları Atama Bekliyor, KPSS Kontenjanları Açıklandıktan Sonra Bir Çok Aday İsyanda

Son yıllarda Sağlık Eğitimi’nde özellikle de radyoloji teknisyeni/teknikeri eğitiminde okullaşma oranında plansız bir artış söz konudur. 


2010 yılında radyoloji teknisyeni yetiştirilen ortaöğretim kurumu sayısı 30 iken 2014 yılında 56 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde Radyoloji Teknisyenliği Alan/Dal öğrenim verilmektedir.(devlet okulu) Özel Anadolu SML ile birlikte sayı 100’ün üzerindedir.

2010 yılında 29 olan yükseköğretim SHMYO/Tıbbi Görüntüleme sayısı 2014 yılında 62’ye çıkmıştır.
Bu okullarımızdan her yıl ortalama 5000 civarında mezun verilmektedir.

2010 ilk alımda 3 kişi, toplam 257 kişi atanmıştır.
2012 ilk alımda 73 kişi, toplam 981 kişi atanmıştır.
2014 ilk alımda 37 kişi atanmıştır.

Rakamlar her yıl mezun verilen kişi sayısının yaklaşık 1/5 oranında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamuda istihdam edildiğini göstermektedir.

ATANAMAYAN RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ;

Özel sektörün kural tanımaz, iş güvenliği ve işçi sağlığından yoksun, hiçbir özlük hakka sahip olmadan köle gibi çalışmaya mahkum edilmektedir.

Elbette bu bir kader değildir! Ne okullarımızın sayısını plansız ve kontrolsüzce artırarak gereğinden fazla mezun vermek ne de mezunlarımızı işsizler ordusuna dahil etmek kader değildir!

Bu plansızlık sadece radyoloji değil bir çok alandan mezun olanlarıda mağdur etmektedir.

ÇÖZÜM:
Çözüm bellidir ve tekdir. Örgütlenmek. Örgütlenmenin adı, şekli çok önemli değildir. Sonuç alıcı hedefler etrafında bir araya gelmek, birlikte hareket etmek bu birliktelik içerisinde oluşturulacak platform içerisinde ve örgütlenme disiplini içerisinde hareket etmek.

EYLEM PLANI:
Öncelikle Atanamayan Radyoloji Teknisyenleri hatta daha da genişleterek Atanamayan Sağlık Çalışanları Platformu kurulmalı ve içerisinden seçilecek 5 kişilik yürütme kurulu (platform sözcüsü) diyalog kanallarını aramalıdır. Diyalog kanalları sonuna kadar büyük bir sabır içerisinde tüketilmelidir. Basın açıklamaları ile eylem ve etkinlikler bu hak arama yolunda birer araç olarak kullanılabilir.
TÜMRAD-DER sadece atanamayan radyoloji teknisyenlerine değil tüm sağlık çalışanlarına derneğin kapılarını açarak,derneğin tüm imkanlarını kullanabilme imkanı sunuyor.  

Yorumlar