KPSS 2015/1 (Haziran) Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme), Radyoterapi Tercih Klavuzu Full

Önlisans Radyoloji Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri), Ortaöğretim Radyoloji Teknisyeni (Röntgen Teknisyeni), Önlisans Radyoterapi Teknikeri KPSS 2015/1 Tercih Klavuzu;

Bu klavuz DPB Tercih Robotu'ndan faydalanılarak hazırlanmıştır.
KPSS 2015/1 Tercih işlerimleri 22 Haziran 2015 tarihinde ÖSYM'nin açıklandığında listemize ÖSYM Tercih Kodları da eklenerek güncellenecektir..
Ayrıca tayin ve atanma alternatifleri hakkında ipuçları, radyoloji taban ve tavan puanları, radyoloji kpss istatistikleri derlenmiştir.

1. Sayfa: (3037) Önlisans Radyoloji Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) Listesidir. Kadro Adedi: 266
2. Sayfa: (2097) Ortaöğretim Radyoloji Teknisyeni (Röntgen Teknisyeni) Tercih Listesidir. Kadro Adedi: 101
3. Sayfa: (3039) Önlisans Radyoterapi Teknikeri Tercih Listesidir. Kadro Adedi: 14
Sayfa sekmeleri listenin en altındadır.


--------------------------------------------------------------
Radyoloji En son alımda taban puanlar:

-------------------------------------
İncelemek isteyenler için;
Kpss/2012 Sınavı ve Alımları Radyoloji İstatistikleri Tüm Detaylar

Önlisans Radyoloji (TGT) için KPSS 2014 alan sıralaması nasıl hesaplanır?

Bildiğiniz gibi Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri aynı bölümün eski ve yeni isimleridir.
Bu yüzden alan sıralaması hesaplama panelinde Radyoloji ve Tıbbi görüntüleme Teknikleri işaretlenip hesaplanmalıdır.
Sadece Tıbbi Görüntüleme Teknikleri seçilip hesaplanırsa , bölüm adı Radyoloji iken bölüme yerleşenler sıraya dahil edilmeyecektir. Böylece sıralama yanlış hesaplanmış olur. Doğru sırayı öğrenmek için ikisini de seçip hesaplamak gerekir.

KPSS-2012 Sınavı ile Radyoloji (TGT) bölümünden kaç alım yapıldı? Taban puan kaçta kaldı? KPSS-2014 ile kaç kişi Atanacak?

Önlisans Mezunlarından 981 atama yapıldı. Bunun dışında Üniversite Hastanelerinin yaptığı sözleşmeli alımları da sayarsak yaklaşık 1100 atama yapıldı. Fakat bunların ciddi bir kısmı sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere iki kez tercih yapıp atandığı için gerçek atanan kişi sayısı 800 civarındadır .
KPSS-2014 ile alım sayısı yine pek değişmeyecek. 1000 civarında atama yapılacağını düşünüyoruz.

Alt Bölge Tayini Nedir? Nasıl Yapılır?

Alt Bölge Tayini, Personelin görev yeri değişikliği için gerçekleştirilen, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yer alan bir atama şeklidir. 
Alt Bölge Tayinlerinde yönetmelikte belirtilen 6 Bölge ve 4 Grup vardır. Personeller bu bölge gruplarından bir alt bölgeye tayinlerini isteyebilirler.
Aynı hizmet bölgesinde olmak şartıyla A grubunda yer alan bir personel yeni yönetmelik çerçevesinde kendinden sonra yer alan B, C, D grubundaki illere alt bölge isteyebilir. Diğer gruplar içinde durum aynıdır. B grubundan C, D; C grubundan D grubunda yer alan illere D grubundanda D grubunda bulunan diğer illere alt bölge istenebilir.
Ayrıca 1. Bölgenin B'sinde ki bir personel, 2. Bölgenin B, C, D grubuna, 2.Bölgenin C'sinde ki bir personel 3. Bölgenin C, D gruplarına, 3. Bölgenin C'sinde ki bir personel 4. Bölgenin D Grubuna tayin isteyebilir.

Alt Bölge Hangi zamanlarda istenir?

ALT BÖLGE TAYİNİ İÇİN 2 YIL ÇALIŞMA ŞARTI
Yönetmeliğin eski hükmünde alt bölge tayini için 2 yıl çalışma şartı aranmayacağı açık olarak yazıyordu. Ancak yönetmeliğin, müracaat sınırlamalarını düzenleyen 30. maddesinin yeni halinde, alt bölge tayinini düzenleyen 26. maddeye yapılan atıf kaldırıldı. Buna göre yönetmelik hükümlerine göre atanan bir sağlık personeli 2 yıl çalışmadıkça alt bölge tayini isteyemeyecek.Yeni düzenlemede Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 tayin dönemi yer aldı.
--------------------------------------------------

Eğitim Durumundan Tayin;

Önceki yönetmelikte, eğitim durumundan dolayı nakil isteyebilmek için sağlıkla ilgili alanda en az 4 yıllık bir eğitim aldığını belgelendirmek şartı aranıyordu.

Bu şart, 4 Nisan 2015 tarihi itibariyle, en az iki yıllık olarak değiştirilmiştir. Yani, artık sağlıkla ilgili bir alanda en az 2 yıllık bir eğitim görenler de nakil isteyebilecek. İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır.
"(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın; ...
g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir."
Kaynak Yönemelik:Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

Diğer Tercih Alternatifleri.

Radyoloji den atanma ihtimali olmayanlar veya radyolojiden atanma istemeyenler şu seçenekleri değerlendirebilirler.
Nitelik Kodu: 2001 (Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.)
Nitelik Kodu: 3001 (Herhangi bir önlisans programından mezun olmak)
Nitelik Kodu: 4001 (Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.)
Bu niteliklere ilaveten başka özel nitelikler de istenebilir.
2001 Kadrolar:


3001 Kadrolar:

4001 Kadrolar:

Yorumlar

Yorum Gönder

Yorum yapmayı unutmayın.