2015/3 KPSS ile 4 bin 920 personel alımı Kadro Dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI


1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: "...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Birim bazında liste için tıklayın.

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI
57 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI
POZISYON UNVANIÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM
BİYOLOGLİSANS16
ÇOCUK GELİŞİMCİSİLİSANS11
DİYETİSYENLİSANS49
EBELİSANS473
ERGOTERAPİST (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ)LİSANS6
FİZYOTERAPİSTLİSANS165
HEMŞİRELİSANS1983
ODYOLOGLİSANS6
PERFÜZYONİSTLİSANS6
PSİKOLOGLİSANS23
SAĞLIK FİZİKÇİSİLİSANS14
SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞILİSANS99
SOSYAL ÇALIŞMACILİSANS25
EBEORTAÖĞRETİM34
HEMŞİREORTAÖĞRETİM669
SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM155
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM99
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM4
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM38
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİORTAÖĞRETİM35
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETERORTAÖĞRETİM12
HEMŞİREÖNLİSANS34
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİÖNLİSANS177
SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP TEKNİKERİÖNLİSANS5
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİÖNLİSANS12
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATHANE TEKNİKERİÖNLİSANS10
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİÖNLİSANS297
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİÖNLİSANS8
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİÖNLİSANS14
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİÖNLİSANS14
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİÖNLİSANS8
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİÖNLİSANS5
SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE HASTA BAKIMI TEKNİKERİÖNLİSANS6
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİÖNLİSANS29
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİÖNLİSANS5
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİÖNLİSANS139
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİÖNLİSANS31
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİÖNLİSANS13
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİÖNLİSANS14
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİÖNLİSANS136
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİÖNLİSANS5
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETERÖNLİSANS28
SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM TEKNİKERİÖNLİSANS8
TOPLAM4920

Yorumlar

  1. Ben sozlesmeki atamaya girdim tercih yaptim diyelim tekrar kadrolu atamada tercih yapabilirmiyim

    YanıtlaSil
  2. Ben sozlesmeki atamaya girdim tercih yaptim diyelim tekrar kadrolu atamada tercih yapabilirmiyim

    YanıtlaSil
  3. Ben sozlesmeki atamaya girdim tercih yaptim diyelim tekrar kadrolu atamada tercih yapabilirmiyim

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Yorum yapmayı unutmayın.