2016 KPSS- Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi

2016 Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim)  katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. 

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 01.03.2017 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıda bağlantıdan erişilebilir.Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama


Branş Bazında
Yapılan
Sıralama
lara
Mezuniyet Durumu Alanı hem  “Mezun” hem de
“Okuyor” Olan Adayların
Dahil Edilmesi
ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve
“Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.
Adayların YÖKSİS’te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle
bulunmamaktadır
.
Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS’te anlık olarak güncellen
mediği için
hala “Okuyor” görüle
bilmektedir.
ÖSYM branş bazında sıralamaları  oluştururke
n  varsa
YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim
bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.
Başvuruda  bulunan  adaylardan,  branş  bazında  sıralamaların  hesaplandığı  sır
ada  eğitim
bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde
mezun
olma
sı durumunda ilgili alan “Mezun”
olarak sisteme yansıyacak
ve bu adayların tercih hakkı
olacaktır.
Bundan dolayı
mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların
yanı sıra “Okuyor”
olan  adayların  da  branş  bazında  sırlamaya  dahil  edilmesi
gerekli
dir.
Böylelikle
,
dahil
edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha
ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.
Farklı
Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması
Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan
sıralamasına bakabilmektedir.
Bir alandan sınava giren hiç aday olmaması halinde veya bir alan
dan sınava giren tüm
adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava
girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması
matematiksel bir sonuçtur.
Benzer şekilde farklı
puana sahip olan birden fazla adayın
kendi alanı dışındaki bir alanda
kendilerini  aynı  sırada  görmeleri  de  yukarıda  belirtilen  sebep
ten  ötürü  mümkün
olabilmektedir.
Branşında  Yerleşen  Aday  Olmamasına  Rağmen  Bir  Önceki  Sıral
amaya  Göre
Sıralamanın Artması
v
e Azalması
Farklı tarihlerde yapılan
branş bazında sıralama işlemleri arasında
,
gerçekte adayların
eğitim
bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi
bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı
bir eğitim bilgisinin bulunması
,
var olan eğitim bilgisinin
YÖKSİS’te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda
adayların
ÖSYM  sistemindeki  eğitim  bilgileri  güncellenmekte
,
dolayısıyla
bu  durum  adayın
lisans/önlisans alan/ortaöğretim alan
-
dal bilgisine etki
ettiği için branş bazında sıralamaları

değiştir
ebil
mektedir.
Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi
sıralamaları
n değişmesine sebep olabilmektedir.
ÖSYM  Tarafından  Kadrolu  Programlara  Yapılan  Merkezi  Yerleştirmeler  Dışınd
a
Kalan  Atamaların  (Öğretmen  Atamaları,  A  Grubu  Kadro  Atamaları  vb.)  Branş
Bazında Sıralamalara Etkisi
Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca
gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce
yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama d
eğişikliği
oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, “ÖSYM tarafından  yapılan
merkezi  yerleştirmelerde  kadrolu  pozisyonlara  yerleştirilen  adaylar  sıralamaya  dahil
edilmesin” seçeneği
yalnızca ÖSYM’nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu
elde  edilen
yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir.
Branş bazında sıralama işlem
lerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı
alanda sı
nava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine
imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir
amaçla kullanılmamalıdır.
Adayların
,
güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmek
tedir.

Yorumlar