Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncellediMEB, müdür yardımcılığında, süre şartını düşürdü

Suriyeli mültecilere maaş ödeniyor mu?
YÖK'ten ÖYP'liler için yeni açıklama
Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yönetmeni tutuklandı
Başbakan: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlar
1200'lü Yıllarda İstanbul Video
Üç defa basın bakın ne oluyor? Foto Galeri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Ana sayfa » ... » Sağlık Personeli
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi
Sağlık Bakanlığı, hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, üst öğrenim zam ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi güncellediKopyala 15 Mayıs 2017 14:03
Yazdır
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi


Sağlık Bakanlığı, geçen yıl illere gönderdiği bir yazıda, hangi lisans veya önlisans bölümlerinin bitirilmesi halinde, zam ve tazminatların bu üst öğrenimden verileceğini gösteren bir liste göndermişti.

Bakanlık bu listyi bugün itibariyle güncelledi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI VE YENİ LİSTE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 60438742 Konu : Zam ve Tazminat

DAĞI TIM YERLERİNE

İlgi a) 13.05.2016 tanhiı ve E.6061 say ılı yazımız.

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısı.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nm 4'uncu maddesinin (e) fıkrasında "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atamlabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri/ esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez" hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl .Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ilgi (a) yazıya ekli listede belirtilen lisans bolumu veya onlısans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği bildirilmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (b) yazısı kapsamında ilgi (a) yazıya ekli liste güncellenmiş olup Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bolumu veya onlısans programlarından herhangi bınnı bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nm 4'uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M. Tayfun ARIK

Bakan a.

Genel Mudur

Eki: 1 Adet Liste (3 Sayfa)

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN
PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.Z006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI'NIN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ
SIRA NO:
LİSANS BÖLÜMLERİ
1
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS BÖLÜMÜ 14,161
2
ANTROPOLOJİ LİSANS BOLUMU
3
BESLENME VE DİYETETİK LİSANS BÖLÜMÜ
4
BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ
5
ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS BÖLÜMÜ
6
ÇOCUK GEUŞİMI VE EĞİTİMİ LİSANS BOLUMU
7
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ LİSANS BÖLÜMÜ
8
DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ
9
EBELİK LİSANS BÖLÜMÜ
10
ECZACILIK LİSANS BÖLÜMÜ
11
ERGOTERAPİ <İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) LİSANS BÖLÜMÜ
12
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON LİSANS BÖLÜMÜ
13
FİZYOTERAPİ VE REHABİÜTASYON ÜSANS BÖLÜMÜ
14
GERONTOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ w
15
HEMŞİRELİK LİSANS BÖLÜMÜ
16
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS BOLÜMÜ
17
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ
18
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LİSANS BOLÜMÜ
19
ODYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ
20
PERFÜZYON LİSANS BÖLÜMÜ (4>
21
PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ
22
SAĞUK EĞİTİMİ ÜSANS BÖLÜMÜ
23
SAĞLIK İDARESİ LİSANS BÖLÜMÜ
24
SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÜSANS BÖLÜMÜ ,s>,5>
25
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ <1)CİI
26
SAĞUK MEMURLUĞU LİSANS BÖLÜMÜ
27
SAĞLIK YÖNETİMİ ÜSANS BOLÜMÜ (t>ö>
28
SOSYAL ÇALIŞMALAR LİSANS BÖLÜMÜ
29
SOSYAL HİZMET LİSANS BOLÜMÜ
30
SOSYAL HİZMETLER LİSANS BÖLÜMÜ
31
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER USANS BÖLÜMÜ
32
VETERİNER LİSANS 8ÖLÜMÜ
SIRA NO:
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
1
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ONLISANS PROGRAMI
2
ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI
3
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
4
ADLI TIP ÖNLİSANS PROGRAMI
5
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
6
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI
7
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN
PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI'NIN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE
TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ
8
AMBULANS VE ACİL BAKIM ONLISANS PROGRAMI
9
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
10
AMELİYATHANE HİZMETLERİ ONLISANS PROGRAMI
11
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
12
ANESTEZİ ÖNLİSANS PROGRAMI
13
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
14
CERRAHİ ÖNLİSANS PROGRAMI
15
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
16
ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ ÖNLİSANS PROGRAMI
17
ÇEVRE KORUMA ÖNLİSANS PROGRAMI
18
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÖNLİSANS PROGRAMI
19
ÇEVRE ÖNLİSANS PROGRAMI
20
ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI
21
DİŞ HEKIMLİĞİ-HİJYEN ÖNLİSANS PROGRAMI
22
DIŞ PROTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI
23
DIŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
24
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI
25
DIŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
26
DİYALİZ ÖNLİSANS PROGRAMI
27
EBELİK ÖNLİSANS PROGRAMI
28
ECZANE HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
29
ECZANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
30
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI
31
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI
32
EVDE HASTA BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI
33
FİZİK TEDAVİ ÖNLİSANS PROGRAMI
34
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI
35
FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI
36
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ÖNLİSANS PROGRAMI 1"
37
HEMŞİRELİK ÖNLİSANS PROGRAMI
38
HİDROTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI
39
İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI
40
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI
41
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMI
42
LABORATUAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU)
43
LABORATUVAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU)
¦-1
MAMOGRAFİ ÖNLİSANS PROGRAMI
45
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
46
ODİOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI
47
ODYOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI
48
OPTİSYENLİK ÖNLİSANS PROGRAMI
49
OPTOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI
50
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI
51
OTOPSİ YARDIMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI
SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞUK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN
PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU BAKANLAR KURULU KARARI'NIN 4'ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE
TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÖLÜM/PROGRAMLARIN LİSTESİ
52
PARAMEDİK ÖNLİSANS PROGRAMI
53
PATALOJİ LABORATUVAR ÖN LİSANS PROGRAMI
54
PATALOJI LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
55
PERFÜZYON ÖNLİSANS PROGRAMI
56
PERFÜZYON TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
57
PODOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI
58
PROTEZ VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI
59
RADYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI
60
RADYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI
61
SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI <"li>
62
SAĞLIK LABORATUVARI ÖNLİSANS PROGRAMI
63
SAĞUK MEMURLUĞU ÖNLİSANS PROGRAMI
64
SAĞUK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
65
SAĞUK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI <*'
66
TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖNLİSANS PROGRAMI
67
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
68
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
69
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
70
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
71
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
72
YAŞLI BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI
73
YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI
DİPNOTLAR
(D
Bu programlar, 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık İdaresi lisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.
(2)
Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükreköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlıkla ilgili bir alan olduğuna karar venlmiştır.
(3)
Bu program, 15.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumlan İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.
(4)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yatısıyla "Bu programın, 13.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine karar verildiği" bildirilmiştir.
(5)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısıyla *10.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlık kurumlan işletmeciliği, sağlık kurumlan yöneticiliği ve sağlık yönetimi bölümu/programlarının adının sağlık yönetimi olarak değiştirilmesi uygun görüldüğü" bildirilmiştir.
(6)
26.10.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bu program mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyerl unvanını kullanabileceklerine karar verilmiştir.

Yorumlar