Yıpranma süresinin faydaları

Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.

Fiili hizmet süresi zammı, memurlardan ağır ve yıpratıcı görevlerde bulunanlara uygulanmaktadır. Memurun çalıştığı göreve göre ek süreler farklıdır. Bazı görevler için her yıla ilave olarak 2, 3 veya 6 ay eklenecek şekildedir. Yani bir memur fiili hizmet süresi zammına müstehak bir görevde ise bu memurun her yılı 12 ay değil, 14, 15 veya 18 ay olarak emeklilik hizmet sürelerinde uygulanır.

Fiili hizmet süresi zammının getiriliş amacı, Devlet memurunun yapmış olduğu mesleki görevi şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen memuru olumsuz etkileyecek bir meslek grubu ise bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlanmasıdır.

Daha sonra, emeklilik için yaş grubunun da getirilmesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı memurun emeklilik yaş grubundan da indirilmek suretiyle emeklilik yaş grubunu daha erken tamamlanmasına da katkı sağlamıştır.

Fiili Hizmet Süresi Zammından, emeklilik açısından en çok avantaj sağlayan grup 2008 yılı Ekim ayı başından önce fiili hizmet süresi zammına müstehak olanlar, yani Emekli Sandığı Kanununa tabi fiili hizmet süresi zammına müstehak olan Devlet Memurlarıdır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri bağlamında;

1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri bulunanlar için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları var ise o süre kadar yaş gruplarından indirilme sağlandığından emeklilik şartlarını daha erken sağlamaktadırlar.

Yani, memurun 7 yıl fiili hizmet süresi zammı varsa bu süre yaş grubundan indirilmektedir.

2- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri olmayan, bu tarihten sonra görevleri olanlar için ise Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları olursa olsun, yaş gruplarından kısıtlı olarak indirilmektedir. Azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.

Yani, memurun 3 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 1,5 yılı, 5 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 2,5 yılı, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 3 yılı, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise yine azami 3 yıl olacağından 3 yılı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bağlamında;

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa memur olanlar ile ilk defa fiili hizmet süresi zammına müstehak olanlar için yararlanma şartları biraz daha farklıdır. 5510 sayılı Kanun Madde 40 şartları dikkate alındığından, fiili hizmet süresi zammına müstehak görevlerde en az meslek grubuna göre 8 veya 10 yıl çalışmaları gerekiyor. Yaş gruplarından da azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indiriliyor.

Fiili Hizmet Süresi Zammı İşlemleri:

1- Fiili hizmet süresi zammına ait hizmet süreleri emeklilik için gereken hizmet sürelerine ekleniyor, hizmet sürelerinin daha önce tamamlamasına katkı sağlıyor, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarının artmasına yol açar.

2- Fiili hizmet süresi zammına ait hizmet süreleri emeklilik yaş gruplarını daha önce tamamlanmasını sağlar. .

3- Fiili hizmet süresi zammı olan bir memur, istifa edip SSK. veya Bağ-Kur lu olarak göreve devam etmek isterse, bu memurun fiili hizmet süresi zammı da kendi hizmet süresiyle beraber SSK. veya Bağ-Kur hizmet süreleriyle bütünleşir.

4- Fiili hizmet süresi zammına ait süre kısmı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan 2829 sayılı Kanuna göre son 7 yıl içerisindeki hizmet ağırlığı hesabına katkı sağlamaz. Bu süre hariç kendi hizmet süresine göre son 7 yıl içerisindeki hizmet ağırlığı hesap edilir.

5- Fiili hizmet süresi zamları memur olarak emekli olmak isteyenler için emeklilik yaş gruplarından indirim yapılmaktadır. Ancak fiili hizmet süresi zammına ait hizmet süresi olan memur daha sonra SSK. veya Bağ-Kur lu olduğunda işçi veya esnaf olarak emekli olmak isterse emeklilik yaş gruplarından indirim yapılmaz. Hizmet süresine eklenir.

Hangi görevlere fiili hizmet süresi zammı verilmektedir:

Hem eski memurlar hem de yeni memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memur olup 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar ile bu tarihten sonra memur olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar için fiili hizmet süresi zammı tablosu 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yer almış durumdadır.


memurlar.net

Yorumlar