Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Yürürlüğe Girdi


Sağlık Bakanlığı; sağlık kurum ve kuruluşlarınca; evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi bir çok konuda farklı amaçlarla verilen sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve tek hekim raporu) düzenlenmesinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması amacına yönelik olarak usul ve esaslar belirledi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarihli ve 99.835 sayılı Makam Oluru ve "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esasları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yorumlar