Sağlık Personelinin Öğrenim Durumu Tayini Yapabileceği Bölümler

Sağlık Personelinin Öğrenim Durumu Tayini Yapabileceği Bölümler hangileridir.

Sağlık Bakanlığının Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 16. Maddesinin g bendine göre;

Sağlık ile ilgili bir alanda en az (Değişik ibare:RG-30/9/2016-29843) dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.


Yönetmeliğe göre tayin için okunması gerek bölüm sağlık ile ilgili en az dört yıllık örgün öğrenim programı olmalı, bu hususta yetkili makamlardan aldığım bilgileri paylaşıyorum.

''Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri unvanı alan lisans bölümlerin hangileri olduğu konusundaki yazısı 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak;
a) Yazımız ekinde yer alan tabloda bulunan programlara ilişkin açıklamalar göz önünde bulundurularak söz konusu programların Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda yer almasına ve Sağlık Bilimleri Lisansiyeri unvanını kullanmasına,
b)Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.02.2007 tarih ve 2007.02.719 sayılı toplantısında; Fakülte bazlı
alınan (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesine ilişkin) kararın iptal edilmesine hizmet sınıflarına ilişkin değerlendirmenin fakülte bazlı değil program bazlı olmasına,
karar verilmiştir.

Tayin yapılabilecek bölümler ;

PROGRAMLAR UNVANI VE AÇIKLAMALAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi   -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 
Beslenme ve Diyetetik -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Dil ve Konuşma Terapisi-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Diş Hekimliği -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ebelik -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Eczacılık -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ergoterapi-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Gerontoloji -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Hemşirelik -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Odyoloji -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Ortez-Protez -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Perfüzyon -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık İdaresi -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Kurumları Yöneticiliği-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sağlık Yönetimi-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Sosyal Hizmet-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Spor Bilimleri-      Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Tıp -   Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Veterinerlik -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri
Psikoloji -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca)
Biyoloji -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca)
Moleküler Biyoloji ve Genetik -    Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca) 
Biyokimya -    Tıbbi Laboratuvar Kadrosunda Çalışması Halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda Değerlendirilir.
Kimya -    Tıbbi Laboratuvar Kadrosunda Çalışması Halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda Değerlendirilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Her ne kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi altında yer alsa da Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda sayılmamaktadır.
(Teknik Hizmetlerde) ''

Haber: Muhammed Yusuf Taşkale