Dijital Görüntüleme Yöntemleri - Röntgen ve Ultrason

Temel Radyoloji Tekniği

CR (Bilgisayarlı röntgen): X-ışınları depo fosfor plağına düşürülür ve latent imajı taşıyan bu plak lazer okuyucularla dijitalize edilir

Dijital röntgen: Görüntü doğrudan dijitalize edilir
Mammografi cihazı; düşük enerjili ve homojen x-ışını üretir
Film/kaset kullanılmadan görüntü doğrudan dijitalize edilir. 
Uzaysal/kontrast rezolüsyonu yüksek
Memenin iç yapısı (süt bezleri, yağ dokusu, vasküler yapılar) net olarak ortaya konur
Özellikle meme kanserinin tanısında 
40 yaş üzerinde tarama amaçlı
US ile birlikte
Televizyon kamera çıkışının dijitalize edildiği floroskopi sistemidir.
X-ışını-obje-imaj güçlendirici-TV kamera-Analog dijital çevirici

 Kontrastlı tetkikler: 
İVP, Sistografi, RGP, HSG, İV kolanjiografi, PTK, Kistografi, Baryumlu tetkikler, Myelografi, kavernozografi, anjiografi, lenfanjiografi vs.
Günümüzde dijitalize cihazlar kullanılmaktadır (DSA: Digital Subtraction Angiography)
Kateter kullanılarak intravasküler kontrast madde verilerek arteriografi veya venografi yapılır
İnvaziv bir yöntem
Anjiografi cihazları x-ışını ile çalışır
Vasküler lezyonların (AVM, anevrizma, AVF, oklusiv vasküler hastalıklar, vasküler tümörler) tanısıda kullanılır
Vasküler lezyonların radyolojik tedavisinde etkin rol alır
Yüksek frekanslı ses dalgası (2-15Mhz) kullanılır
Başlangıçta anolog iken şu anda tamamen dijital
Görüntüler bilgisayar ortamında saklanabilir
Kesitsel ve 3B görüntü elde edilir
Ultrasesi yayan ve alan ünite: Transducer
İşlem birimi ve zaman sayıcı
Kaydediciler
us avantajları
Ucuz
Kolay uygulanır
Noniyonizan
Multiplanar görüntü
Portatif olması
us dezavantajları
Hava, kemik doğal bariyer (Akc, barsaklar)
Hekime ve cihaza bağımlı
Yumuşak dokular
Pediatrik yaş grubu
Obstetrik, yüzeyel organlar (tiroid, meme, eklem vs)
Endosonografi (transrektal, transvajinal)
US eşliğinde biopsi, kist drenajı.
Doppler frekans kayması: Ses dalgası hareketli bir yapı (eritrositler) ile karşılaştığında frekansı değişir
Kanın akım hızı ve yönü belirlenir
Bu bilgiler bir spektrum olarak, B-mod görüntü ile birlikte akımın yönüne göre renklendirilerek verilir (RDUS).
Noninvaziv vasküler tanı yöntemi
Dezavantajları: US ile aynı ve anatomik detay vermez

Yorumlar