Dijital Görüntüleme Yöntemleri - Bilgisayarlı Tomografi

Temel Radyoloji Tekniği

Yağ sıvıdan daha koyu, yumuşak doku sıvıdan daha parlak

WW ve WL (Pencere genişliği ve pencere seviyesi)
Aksial, koronal görüntüler - rekonstrüksiyon
İV kontrast madde ile y. dokular arasında kontrast farklığı daha iyi ortaya konulabilir
Kullanım alanı: MSS, baş-boyun, toraks, abdomen, pelvis, iskelet sistemi.
Yazılım progamlarındaki gelişme ile: üç boyutlu görüntüleme, BT anjiografi, BT floroskopi,
BT eşliğinde biopsi, kist, abse drenajı yapılabilir
MR’a göre daha ucuz ve yaygın
Kısa inceleme süresi
US karşılaştırıldığında film vermesi ve içi hava dolu yapıları göstermesi
US’den pahalı ve iyonizandır
MR ve US’den kontrast rezolüsyonu düşüktür
Üç planda görüntü vermez (?): Multislice BT ile bu sorun giderilmiştir
Yoğun kemik yapının bulunduğu yerlerde yumuşak dokuların değerlendirilmesi güç
Özellikle kalp görüntülenmesinde
Dedektörler ve ışın kaynağı sabittir
X-ışını tüpü ve gantri yerini 4 tungten hedef anodlu elektron ışınına bırakmıştır.
Anod hasta etrafında döner
Anoddan yelpaze şeklinde x-ışını elde edilir.
0,05-0,4 sn arasında kesit alınabilir
Spiral BT’den farklı değildir.
X-ışını tüpü ve dedektör hasta etrafında 360 derece senkronize dönerler.
4, 8, 16, 24, 64 kesitli: Dedektör geometrisi ile
Gantri rotasyon süresi 0,5 sn altında

Yorumlar