Dijital Görüntüleme Yöntemlerine Giriş

Temel Radyoloji Tekniği

Dijital röntgen: 

CR ( Bilgisayarlı radyografi),
DR (Dijital radyografi)
Dijital mamografi
Dijital floroskopi
DSA (Dijital subtraksiyon anjiografi)
US
BT
MRG
SPECT, PET
Ekspojur: Havadan geçen x-ışının iyonizasyona neden olmasıdır
Dijital: Sayısal, bilgisayarlı görüntüleme
Artefakt: İstenmeyen görüntüler
Rezolüsyon: Bir sistemin bir objeyi görüntüleyebilme yeteneğidir veya ayırt edebilme gücü
Sagital düzlem (vertikal): Vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır
Koronal düzlem: Vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır
Aksiyal düzlem (horizontal): Vücudu alt ve üst olmak üzere ikiye ayırır
Radyografi: Film veya görüntüleme işlemi
Radyogram: Görüntüleme işlemi sonucu elde edilen film
Dansite: Filmin x-ışını fotonlarına vermiş olduğu siyahlaşma miktarı
Distorsiyon: Objenin görüntüsünün orijinalinden farklı olarak yansıması
Noiz: Görüntünün izlenmesine engel olan, radyografik dansitedeki istenmeyen değişiklikler
Radyolüsent (hipodens): X-ışını geçirgenliğinin fazla olması. Siyahlaşma olarak görülür.
Radyoopak (hiperdens): X-ışını geçirgenliğinin az olması. Beyazlaşma olarak görülür.
Kontrast: Zıtlık. İki komşu yapının arasındaki görünüm farkı. Fark ne kadar fazla ise kontrast o kadar fazladır.
Kontrast madde: Kontrast oluşturarak görülebilirliği ve ayırt edilebilirliği artıran maddelerdir.
US: Ultrasonografi: 
Prob: US görüntüsü elde etmek için kullanılan ses dalgasını gönderen ve alan alet
Doppler US: Kan akım hızı ve akım karakteristiklerini araştırmada kullanılan bir inceleme yöntemidir
Ekojenite: Sesi yansıtabilme derecesi, siyah-beyaz arasında görülür
İzoekojen: Sesi aynı derecede yansıtan
Hiperekojen: Karşılaştırılan dokuya göre daha ekojen yani daha parlak veya beyaz
Hipoekojen: Karşılaştırılan dokuya göre daha az ekojen, yani daha koyu
BT: Bilgisayarlı tomografi (CT: Computed tomografi)
HU (Hounsfield Ünitesi): BT'de dansite birimi
Dansite: Objenin X -ışınını zayıflatma miktarını belirtir, siyahlaşma miktarı
Attenüasyon: X-ışınını zayıflatma
İzodens: Karşılaştırılan doku veya yapı ile aynı dansitede olma
Hipodens: Karşılaştırılan dokuya göre daha düşük dansitede olma, daha koyu
Hiperdens: Karşılaştırılan dokuya göre daha dens olma, daha açık
MRG: Manyetik rezonans görüntüleme
İntensite: Sinyal yoğunluğu; siyah-beyaz aralığında gri noktalar olarak görülür.
Hipointens: Karşılaştırılan dokuya göre sinyali daha az, yani siyaha yakın
İzointens: Aynı sinyalde
Hiperintens: Sinyali daha yoğun yani daha beyaz.
Enerji: x-ışını, ses, manyetik alan, radyo dalgaları
Doku: Atom numarası, elektron yoğunluğu, moleküler yapı, proton miktarı
       (bilgi sinyali)
Kayıt: Film, uyarılabilen fosfor, dedektör, CCD kamera

Analog veya dijital görüntü
Yeniden islem (post processing): Rekonstrüksiyon, 3D, sanal görüntü

Arşiv: Film, hard disk, video, manyetik bant, CD, DVD

İletişim: Yazılı rapor, toplantı, PACS, İnternet
Bilgisayar ortamında üretilen/bilgisayar ortamına taşınan görüntü
Görüntü küçük karelerden oluşan bir matriks
Her bir küçük kare bir pikseli oluşturur
Bir sistemin bir objeyi görüntüleyebilme yeteneği veya ayırt edebilme gücü
Piksel sayısı ↑ Rezolüsyon ↑
Piksel boyutu ↓ Rezolüsyon ↑
512 X 512
1024 X 1024 …..1K
2048 X 2048 …..2K
Her bir pikseli tanımlayan gri yada  renk tonlarının sayısıdır (2n)
Radyolojide dynamic range
Piksel derinliği ↑ 
Kontrast çözünürlüğü ↑ 
Dosya büyüklüğü ↑ 

Örnek
Piksel derinliği 8 bit ise 
28 = 256 gri ton
Piksel derinliği 12 bit ise 
212=4096 gri ton (radyoloji)
Siyah beyaz görüntü (gri ton)
Renkli görüntü
RGB (Red, Green, Blue): 
projektörler, bilgisayar ekranları için 
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK): 
Kağıda basılacak görüntüler için
DICOM
JPEG, JPG
TIFF
GIF
PNG
BMP

Yorumlar