Ultrason, Bt, MRG ve Sintigrafi Terimleri

Temel Radyoloji Tekniği

Ultrason

US: Ultrasonografi: 
Prob: US görüntüsü elde etmek için kullanılan ses dalgasını gönderen ve alan alet
Doppler US: Kan akım hızı ve akım karakteristiklerini araştırmada kullanılan bin inceleme yöntemidir.
Ekojenite: Sesi yansıtabilme derecesi, siyah-beyaz arasında göörülür.
İzoekojen: Sesi aynı derecede yansıtan
Hiperekojen: Karşılaştırılan dokuya göre daha ekojen yani daha parlak veya beyaz
Hipoekojen: Karşılaştırılan dokuya göre daha az ekojen, yani daha koyu

BT

BT: Bilgisayarlı tomografi (CT: Computed tomografi)
HU (Hounsfield Ünitesi): BT'de dansite birimi
Dansite: Objenin X -ışınını zayıflatma miktarını belirtir, biyahlaşma miktarı
İzodens: Karşılaştırılan doku veya yapı ile aynı dansitede olma
Hipodens: Karşılaştırılan dokuya göre daha düşük dansitede olma, daha koyu
Hiperdens: Karşılaştırılan dokuya göre daha dens olma, daha açık.
Pencere genişliği (window width): Siyah-beyaz arasında görmek istediğimiz gri noktaların alt ve üst dansite sınırları, yanigörmek istediğimiz dansite sınırları.
Pencere seviyesi (window level): Tam gri görülen orta dansite değeri, pencere genişliğinin orta noktası

MRG

MRG: Manyetik rezonans görüntüleme
İntensite: Sinyal yoğunluğu; siyah-beyaz aralığında gri noktalar olarak görülür.
Hipointens: Karşılaştırılan dokuya göre sinyali daha az, yani siyaha yakın
İzointens: Aynı sinyalde
Hiperintens: Sinyali daha yoğun yani daha beyaz.

Sintigrafi

Radyofarmasötik: Sintigrafik görüntülemede kullanılan maddeler
Aktivite: Radyofarmasötik maddeyi tutabilme miktarı
Hipoaktif: Rölatif olarak daha az tutan, daha açık veya beyaza yakın görülür.
Hiperaktif: Daha fazla tutan, daha koyu veya siyaha yakın görülür

Yorumlar