Şua izni hakkı ve kullanımı hakkında herşey.

Keman
Radyoloji nizamnamesinin yirmi dördüncü maddesi şöyle :

Madde 24 –Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir.   • Bu maddeye göre şua izni kullanımı için 6 ay beklemeye gerek yoktur. Yılın herhangi bir ayında şua izni kullanılabilir. Altı ay bekleme hikayesi uydurmadır. 
  • Şua izni parça parça kullanılamaz. 
  • Şua izni kullanılmaması veya kullandırılmaması suç teşkil eder. 
  • Şua izni sonraki seneye devretmez. 
  • Şua izni kullanımında personeller arasında ayrıcalık,  öncelik yoktur. Yeni gelen çorbasını içer gibi saçmalıklar hiç yoktur. Örneğin beş kişi Temmuz ayında şua iznine ayrılmak istiyor ancak iki kişi gönderilecek. Bu durumda kura çekilir. Sen yenisin geri dur muhabbeti yalandır. 
  • Örneğin Şubat ayı işe başladınız Mart ayında şua izni kullanabilirsiniz. Kasım ayında başladınız aralıkta şuaya çıkabilirsiniz. 
  • Şua iznine ayrılan personele ek döner vermezler. Lakin dava açıp ek dönerini alan personel olmuştur. 
  • Yıllık izin ve şua izni ard arda kullanılabilir. Buna engel bir kaide yoktur. 
  • Şua iznine ayın ortalarından bağlanırsa diğer ayın ortalarında bitecek ve iki ay için de ek döner kesilecek. Kullanmak istediğinizde ayın ilk gününden başlaması daha isabetli olur. 
  • Özel hastanelerde aynı haklar geçerlidir. Aksini iddia eden idarenin gözüne nizamnameyi sokabilirsiniz. Şua izni hakkında başka sorularınız varsa yoruma yazınız lütfen. 

Yorumlar