Eğitim

Temel Radyoloji Tekniği

Röntgen Fiziği

  • Radyoloji Tarihi
  • Elektromanyetik Enerji
  • Attenüasyon
  • X-ışını Özellikleri
  • X-ışını Oluşumu
  • Saçılan Radyasyon-1
  • Saçılan Radyasyon-2
  • X-ışını Etkileşimi
  • Kolimatörler
  • Temel Röntgen Fiziği (Farklı Kaynak)